Berichten

Recensie: Sjibbolet voor Paul Celan

In de vertaling van Ger Groot komt een werk van Jacques Derrida beschikbaar in de Nederlandse taal dat bij de lezer lange golven van weerklank kan vinden. Een boek dat niet geschikt is om in één ruk uit te lezen, maar om bij stil te staan, te overdenken, de ontroerende en bezwerende overdenkingen gretig in je op te nemen. Een onmogelijke recensie, door Nicole des Bouvrie. Lees meer

De afwezigheid van God in gebed

Een van de kenmerkende onderdelen van geloof is wel het gebed. Maar als je wilt weten wat gebed is, dan krijg je wellicht net zoveel antwoorden als dat er geloven zijn, zelfs als dat er gelovigen zijn. Bidden is iets individueels, iets gezamelijks, iets stils, iets uitbundigs. Maar alle gebeden lijken zich te richten op iets hogers. Maar wat dan? Aan wie wordt iets gevraagd? Waar richt je je gebed toe. Reflectie op een antwoord van filosoof Jacques Derrida op deze vraag. Lees meer