Berichten

Erfzonde in het ik-tijdperk

Erfzonde, dat is typisch zo’n begrip dat in een vrijzinnige beeldenstorm ten onder is gegaan. De orthodox-calvinistische leer, die benadrukt dat de mens sinds de zondeval in het paradijs ‘onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’ (Heidelbergse Catechismus), heeft veel minder invloed gekregen. Lees meer

De betekenis van vrijheid

Op bevrijdingsdag kunnen we onszelf onderdompelen in feestgedruis, bier en muziek. Of, we kunnen ons afvragen wat ‘vrijheid’ voor ons betekent. Een reflectie door Nicole des Bouvrie. Lees meer

De noodzaak van een utopie

In een aflevering van Tegenlicht leken stedelijke dertigers optimistisch over hun kansen op het naieve af. Een nuance daarin wordt aangebracht in een andere aflevering, door Rutger Bregman.

Lees meer

Spanning individualisme en decentralisatie

Decentralisatie en het terugbrengen van de omvang van een centraal bestuurde, grote overheid neemt misschien steeds verder af. Kunnen burgers dan wel zelf de verantwoordelijkheden nemen die er mee vrij komen?

Lees meer

Opvoedingsideaal in reformatorische kring verschuift

Een opmerkelijk bericht in het Reformatorisch Dagblad, dat stelt dat het opvoedingsideaal in de reformatorische kring opschuift. De grote beweging lijkt te zijn van het bijbrengen van gehoorzaamheid naar het zelf kritisch kunnen nadenken. Hoe valt deze verschuiving te duiden?

Lees meer

Milieu van invloed op drinken jongeren

Recent onderzoek kan correlaties aantonen tussen het milieu van jongeren en het gebruik van alcohol. Een dergelijke relatie tussen milieu en individueel gedrag is hoewel soms aan te tonen toch “uit de mode”.

Lees meer

Het belang van empathie

Empathie is nog altijd een belangrijk ingrediënt voor de samenleving, zo kan gesteld worden. Toch is het juist iets dat volgens velen nu steeds verder afbrokkelt.

Lees meer

Als je van je hart bent afgesneden, ben je niet vrij

Het aangezicht van de dorpskern verandert ingrijpend. Er zijn veel kerken die sluiten en doelloos leeg staan. Banken en postkantoren, van oudsher gemakkelijk te vinden binnen een straal van 350 meter van een kerkgebouw, sluiten hun loketten en zoeken hun toevlucht in de onzichtbaarheid van cyberspace. Tel daarbij de leegstand van winkelpanden op en je ziet hoe de dorpskern, van oudsher een verzameling alledaagse ontmoetingspunten, verloren raakt in de nationaal verspreide ketens van de Blokkers, Albert Heijns, Jumbo’s, Etossen en Kruidvatten.

Lees meer

De weg naar binnen

Ook dertig jaar later herinner ik me die avond nog als de dag van gisteren. Het betreft dan ook een van de merkwaardigste en meest bevreemdende ‘religieuze samenkomsten’ die ik ooit meemaakte. 

Lees meer

Zelfzorg als nieuw begin

Voor Socrates, de grondlegger van de Westerse filosofie, was zelfzorg van het grootste belang. Om de waarheid te kunnen vinden, moest men zich bekommeren om niet alleen de eigen, maar ook andermans ziel. Dat is klare, maar ook ingewikkelde taal. Zeker nu er wat betreft het zorgen voor onszelf en elkaar het een en ander flink uit de hand is gelopen.

Lees meer