Berichten

Verdwijnt God uit Nederland?

Terwijl traditionele vormen van religie lijken te verdwijnen, rijst de vraag: wat is religie? Kun je stromingen als het ietsisme of pastafarisme ook onder de categorie geloof scharen? Een bespreking van de definitie van geloof door Jantine Huisman.

Lees meer

"Word possibilist!"

Weersta zekerheid en word possibilist: onderzoek zoveel mogelijk nieuwe mogelijkheden op het gebied van zingeving. Kijk of je de mogelijkheid kunt vieren en de onzekerheid kunt prijzen.
Bewaar en erken het mysterie zonder je aan één doctrine of godsdienst uit te leveren.
Dat is het advies van de neuroloog David Eagleman, een van de meest interessante denkers van Amerika.

Lees meer

Ietsisme: waar gaat het eigenlijk over?

Hieronder de lezing die Christiane Berkvens hield bij de Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen in april jl.

Gijs Dingemans heeft er een heel boek aan gewijd: Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit. Daarin tracht hij te beschrijven waar het eigenlijk om gaat, in het ietsisme. Je staat versteld van wat hij schrijft:

Lees meer