Berichten

De zee geeft, de zee neemt

Opdat wij niet vergeten. We herdenken deze week onze doden. Opdat wij niet vergeten. Maar niet alleen oorlogen geven en nemen. Op deze dag staan we even stil… Lees meer

Open Joodse Huizen/Huizen van verzet

Woon jij in een huis dat gebouwd is voor 1940? Of wandel je wel eens door een straat jezelf afvragend wie er 75 jaar geleden in de panden woonden? Open Joodse Huizen is een initiatief dat dit jaar in 13 steden in Nederland plaatsvindt. Door Annemiek Lely.

Lees meer

Laeven met een löge plaatse…

Leven met een lege plaats leidt er vaak toe dat mensen een soort van dubbelleven leiden: een leven in de buitenwereld, waarin men dóór gaat, doet wat van hen wordt verwacht, en daarnaast – diep van binnen – een roerig gevoelsleven, dat alleen de ruimte krijgt in de beslotenheid van de eigen omgeving.

Lees meer

Oproep: fotoboek Uitvaartrituelen in Nederland

Het Moment, opleidingsinstituut voor ritueelbegeleiding, wil een fotoboek samenstellen met als onderwerp de uitvaartrituelen in Nederland. Het afgelopen jaar zijn er flink wat foto’s gemaakt: in kerken, op begraafplaatsen, in aula’s van uitvaartcentra en crematoria. 

Lees meer

Auschwitz herdacht met lange tocht

Geen twee minuten stilte, maar een herdenkingsmars. Rond de tienduizend mensen kwamen van heinde en ver om in Auschwitz mee te lopen mee aan the March of the Living, de mars van de levenden. Vooral veel joodse studenten deden aan de loop in het voormalige concentratiekamp in Polen mee om de gruwelijkheden van de holocaust te herdenken.

Lees meer

St. Augustinuskerk Amsterdam wordt Memorarium

De St. Augustinuskerk op de Amsterdamse Nieuwendammerdijk krijgt een nieuwe bestemming. Het historische, rijksmonumentale pand wordt een Memorarium; een spirituele belevingsruimte en gedenkplaats in de ruimste zin van het woord. Een bijzondere plaats voor het houden van niet kerkelijke plechtigheden, het bijzetten van urnen en nabestaanden de ruimte en mogelijkheid biedend de mensen te gedenken die hen zijn ontvallen. 

Lees meer

Het recht om te herinneren

Met de komst van internet is er een virtuele wereld ontstaan waarin, naar het schijnt, talrijke documenten en foto’s van ons rond dwarrelen waarvan we het bestaan niet meer weten. Documenten waarvan we achteraf zeggen: dat gaat over mij, maar zo wil ik niet meer zijn.

Lees meer

Nijmegen 1944: geheugen, trauma, verwerking

1944. Een gedenkwaardig jaar voor Nijmegen. Bijna 800 Nijmegenaren verloren op 22 februari 1944 het leven en veel van het oude hart van de stad werd verwoest. Historicus Joost Rosendaal van de Radboud Universiteit legt uit wat er precies gebeurde en hij gaat in op de publieke verwerking van dit trauma.

Lees meer

Aanzien doet gedenken

Bij een crematie wordt een stoffelijk overschot letterlijk teruggebracht tot stof, waarna het kan worden uitgestrooid en meegenomen door de wind… Veel mooier kun je naar mijn idee niet oplossen in het absolute niets. 

Lees meer

'Dankbaar dat ik mensen mag begeleiden bij herinneren'

Zinprof Daphne Questro is stemcoach en stembevrijder. Ze levert al jaren een bijdrage aan herinneringsvieringen rond Allerzielen, eind oktober en begin november. We vroegen haar wat ze doet en wat haar drijfveer is. “Je kan als je goed oplet misschien ontwaren wat er gebeurt als leven en dood even samenvallen. Dat de dood en het leven misschien wel meer één zijn dan we aanvankelijk denken.”

Lees meer