Berichten

De rebel Augustinus

Veranderingen in geloof zijn, hoe lastig en eng ze ook lijken, van alle tijden. Een mooi voorbeeld daarvan is het denken van Augustinus dat de Christelijke kerk op zijn kop zette.

Lees meer

Meer vanuit het hart leven

Elk mens heeft vier niveaus van bestaan: 1) het mentale, 2) het emotionele, 3) het spirituele en 4) het fysieke. Hij/zij is in balans, als alle vier min of meer in integratie tot ontwikkeling komen. Ook het spirituele: het fundament voor de groei van de andere niveaus. Het woord komt van het Latijnse spiritus, adem/geest. De heilige geest was eeuwen een begrip in het van het christendom doordrenkte Europa. Meestal met hoofdletters geschreven, ook al was er evenals jegens mystiek ook verlegenheid inzake bijvoorbeeld Pinksteren. 

Lees meer

Balsem voor de Ziel: een nieuw blog voor het hart

Soms, als het leven tegenzit, als we worden geraakt in een verlies en we rouwen, als we ons eenzaam voelen of moedeloos, als we ons zorgen maken over onszelf of over degenen die ons lief zijn, of als we onszelf in de weg zitten dan hebben we iets nodig dat ons weer in verbinding brengt met ons hart; een Balsem voor onze ziel.

Lees meer

Recht uit het hart

“Weet ge niet dat ge een tempel van God zijt en dat de Geest van God in u woont?”

Je kunt het je vanuit je luie stoel niet voorstellen, maar deze regel uit Korintiërs heeft twaalf deelnemers een hele workshopdag bezig gehouden. Er zijn zelfs weinig tot geen woorden ‘over’ gesproken. De deelnemers zijn deze kloosterdag ingestapt om te bezinnen; uit de waan van alledag, de hectiek naar de stilte. Hier en daar hoorde je vooraf een “Ja die tekst kennen we toch al lang” …. en….. “dat is toch zo”.

Lees meer

De weg van het hart

Juke Hudig – Op 10 december 1844 schreef Hans Andersen aan een vriend: ‘Ik ben opgetogen over mijn laatste sprookje ‘De Sneeuwkoningin’. Het leek dansend over het papier uit mij te vloeien. Ik schreef het in vijf dagen. Een grote stroom van inspiratie – méér dan een uitgewerkte gedachte.’

Lees meer