Berichten

Recensie: Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit

Drie auteurs, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, presenteren in dit boek hun eerste verkenningen op het terrein van maatschappelijke spiritualiteit. Via drie verschillende invalshoeken gaan de auteurs op zoek naar mogelijke nieuwe eigentijdse vormen van christelijke spiritualiteit. Hoogleraar wijsgerige ethiek Paul van Tongeren geeft hier een korte nabeschouwing op. Een recensie door Tanja van Leeuwen.

Lees meer