Berichten

Religie als economische keuze?

Mathieu Weggeman lijkt er voor te pleiten dat religie wordt omarmd omdat het goed voor je is. Is dat wel vol te houden?

Lees meer

Hoort God thuis op de openbare basisschool?

PvdA-kamerlid Loes Ypma sprak maakte zich onlangs hard voor godsdienstonderwijs op openbare basisscholen. Waarom zou dit belangrijk kunnen zijn?

Lees meer

Geen school ontkomt meer aan zingeving

Zingeving in het openbaar onderwijs. Is dat een filosofieles? Een godsdienstles? Zingevingsvragen hebben te maken met identiteit en die komt voort uit een levensbeschouwing. Dat vak hoort ook thuis in het openbaar onderwijs, vinden pleitbezorgers.

Lees meer

"Word possibilist!"

Weersta zekerheid en word possibilist: onderzoek zoveel mogelijk nieuwe mogelijkheden op het gebied van zingeving. Kijk of je de mogelijkheid kunt vieren en de onzekerheid kunt prijzen.
Bewaar en erken het mysterie zonder je aan één doctrine of godsdienst uit te leveren.
Dat is het advies van de neuroloog David Eagleman, een van de meest interessante denkers van Amerika.

Lees meer

Religie: weg van het midden?

Volzin-lezing 2011 – Bent u al uit de kast gekomen? Ik bedoel: bent u er al in het openbaar voor uitgekomen dat u een religieus mens bent? Het valt immers niet mee om godsdienstig te zijn in het Nederland van de 21ste eeuw. 

Lees meer

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op