Berichten

Recensie: Een godloze kijk op God

Een westerse zenboeddhist mengt zich in het debat over de vraag naar het bestaan en de aard van God. De Engelse titel ‘There is no God and he is always with you’ maakt meteen duidelijk dat Warner zijn boek geschreven heeft in de lijn van ‘Geloven in een God die niet bestaat’ van dominee Klaas Hendriks en ‘Wat doe ik hier in godsnaam’ van dominee Carel ter Linden. Een recensie door Tanja van Leeuwen

Lees meer

‘God moet een immaterieel persoon zijn’

Als God bestaat dan is God een lichaamsloze geest, want God, als eerste oorzaak van de werkelijkheid, is de directe of indirecte oorzaak van alle ruimte en tijd, en een materieel ding kan niet de directe of indirecte oorzaak zijn van alle ruimte en tijd. Ieder materieel ding bestaat immersin de ruimte en in de tijd en is dus voor wat betreft zijn of haar bestaan afhankelijk van ruimte en tijd.

Lees meer

De atheïst gelooft dat God niet bestaat

‘De atheïst gelooft dat God niet bestaat, wat evenzeer een overtuiging is, en waarvoor de atheïst dus ook argumenten zal moeten geven.’ Dat stelt filosoof Emanuel Rutten op 10 mei in zijn artikel Pariteit, in het blog Wijsgerige Reflecties. Rutten beweert hierin dat de atheïst in een argumentatief debat over het bestaan van God niet eenzijdig de bewijslast bij de theïst kan leggen.

Lees meer

Afschaffing godslastering verdeelt Hiernamaals

Het afschaffen van het verbod op godslastering in Nederland heeft tot grote verdeeldheid geleid in het Hiernamaals. Bovennatuurlijken van diverse pluimage beraadslagen over hoe hierop te reageren en komen daarin soms lijnrecht tegenover elkaar te staan, heeft Steven van der Jagt uit betrouwbare goddelijke bronnen vernomen.

Lees meer

Wat is er gebeurd met God in Nederland?

In het tweede nummer van jaargang 2011 van het tijdschrift Speling staat het ‘Vermoeden van het goddelijke’ centraal. Peter Nissen vroeg zich in dat nummer af wat er met God is gebeurd in Nederland. Hoe is het beeld van God of het goddelijke in de laatste decennia veranderd?

Lees meer