Berichten

Goddelijke begeleiding

Het Huis van de Vrede (Almere) geeft plek aan activiteiten die cohesie bevorderen tussen mensen van verschillende achtergronden en religies. Mede-initiatiefnemer is de soefibeweging AISA-NGO. Oprichter Sjeik Khaled Bentounes geeft een beschouwing op goddelijke begeleiding. Lees meer

Het lied van Ruth

My Land is Jou Land – Stef Bos

Het is een lied over liefde en verdraagzaamheid en een inspiratiebron voor kunstenaars om het Europese migratievraagstuk te verbeelden: Het lied van Ruth door Stef Bos.

Lees meer

Recensie: Dankbaar. Denken over danken na de dood van God – Paul van Tongeren

In dit essay vraagt Paul van Tongeren zich af of we God nodig hebben om dankbaar te kunnen zijn en of degene die geen God kan danken dus niet dankbaar kan zijn, behalve voor wat van een ander mens gekregen is. Een recensie door Tanja van Leeuwen.

Lees meer

Recensie: ‘Het seculiere experiment’ van Hans Boutellier

Een van de aanleidingen om dit boek te schrijven vond de schrijver in een uitspraak van zijn vader in de jaren zestig: ‘Als er niemand meer in God gelooft, dan wordt het een zooitje jongen’.  Die opmerking heeft Hans Boutellier nooit meer losgelaten, maar tegelijkertijd constateert hij dat wij leven in samenleving die niet meer wordt geïnspireerd door de kerk. Een historisch en cultureel unieke situatie, waardoor de schrijver er voor kiest te spreken van een seculier experiment.  Wat heeft dit seculiere experiment gebracht? Of anders geformuleerd: wat is de maatschappelijke betekenis van religie? Recensie door Birgitta de Leeuw

Lees meer

Column: Lijstje

Het galmt na…. De woorden stuiteren tegen de oude stenen van het gebouw. “Jezus is de zoon van God, en daarom meer dan Martin Luther King of Mahatma Gandhi” en “Jezus is mens, maar wel een heel bijzonder mens”. Eigenlijk net als mijn moeder of de man die elke zondag alle zwerfkatten uit de buurt voert. Column door Kalle Brüsewitz. Lees meer

Recensie: God?

De Franse filosoof en socioloog Frédéric Lenoir heeft al veel boeken (fictie en non-fictie) geschreven over religiositeit en levenskunst. In dit boek zet hij voor het eerst in een monoloog zijn zoektocht naar het begrip ‘God’ uiteen. Wat bedoelt ‘men’ met die term, waar komt hij vandaan, en wat moeten we er mee? Een recensie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer

Doopsgezind NL: Gegeven

Op een dag was ik er. Zomaar. Had iemand mij geroepen?

Ik kan het me niet herinneren, wat niet zo gek is, want ik kan me sowieso niet zoveel van dat moment herinneren. Het eerste wat ik deed was mijn moeder roepen, hetgeen de omstanders opvatten als huilen. Meteen daarop begon ik te groeien. Ik groeide en groeide, niet alleen mijn lijf, maar ook mijn zintuigen en mijn denkvermogen. Ik begon de wereld te zien en te horen. Grote mensen denken vaak dat kinderen zich wel zullen verwonderen over die grote wereld, vol vliegende vogels en vliegtuigen. Wat bijzonder toch dat die niet uit de lucht vallen! Maar kinderen verwonderen zich daar niet over. De wereld is zoals die is. Het gras is groen, de lucht is blauw, kinderen gaan naar school, vliegtuigen vliegen, olifanten eten balen hooi. Wat is daar nou voor bijzonders aan? Column door Carolien Cornelissen. Lees meer

Jezus haat de rijken

‘De schepping, daar school dus een ondernemersopdracht in’, zo stelt Gerben Bloemendal. Er is een probleem, blijkbaar. Mag je geld verdienen en winst maken als je christen bent? Ligt dat gevoelig? De Bijbel en ondernemerschap leven op gespannen voet, op één of andere manier. Dat is tenminste wat Gerben Bloemendal van het ‘Christelijk Ondernemers Netwerk’ (CON) de reden gaf om zich met dit onderwerp bezig te houden. Analyse door Kalle Brüsewitz. Lees meer

De hemel voorbij Harrisburg

Op zoek naar daar waar het beter is. Je verlaat je gezin, je huis, je stad. Op weg naar de hemel. Die is niet hier, die is achter dat wat je kunt zien. En God gaat mee, want Hij zal bij je zijn. Door Kalle Brüsewitz.

Romero stapt op de trein. De trein brengt hem naar het Westen. Voorbij Harrisburg. De industrie. De toekomst. Daar waar geld te verdienen is. Maar hij wil verder. Want voorbij Harrisburg, achter de horizon, is de hemel. Daar wil hij heen. Hij gaat met God omdat Hij bij hem zal zijn.

Hij gelooft in een beter leven. De trein raast maar door. Harrisburg lijkt haalbaar. De hemel ligt daarachter. Daar wil hij heen. Hij gelooft dat het kan. Hij gelooft dat het de weg is die hij moet gaan. Hij gaat met God omdat God bij hem is.

Dagen verstrijken.Weken verstrijken. Maanden verstrijken. De hemel verstrijkt. Die hemel raakt verder uit zicht. Romero mist wat hij had, hij mist zijn familie die hij verliet voor een droom die niet te bereiken blijkt. De weg naar de hemel is lang, steeds langer. Harrisburg is dichterbij, maar ook nog lichtjaren ver. En de hemel is het niet. Deze trein is de duivel en brengt hem steeds verder weg van dat wat hij mist. Hij wil wel uitstappen, maar de trein blijft maar razen. Verder, steeds verder. En waar blijft God, die zou toch bij hem zijn?

Romero komt niet terug. Hij haalt de hemel niet en hij haalt Harrisburg niet. Hij blijft achter ergens op de horizon. Hij drinkt en drinkt en gelooft en schreeuwt. God wil hem straffen en het Hof van Eden is platgebrand om er treinrails overheen te leggen. Hij weet het zeker. Die verdomde rails brengen hem verder van die plek waar alles goed was. De trein is de duivel. En God? God is weg. Ga met God en Hij zal bij je zijn?

Soms is gaan met God niet meer dan blijven waar je bent. Soms is gaan met God een reis zonder vertrek. Een reis met alleen een aankomst. Soms is gaan met God niet meer dan beseffen wat je al hebt. Ga met God en Hij zal bij je zijn.

‘Harrisburg’ is een liedje uit 2002 van de Amerikaanse zanger Josh Ritter. Het is uitgebracht op de cd ‘Golden Age of Radio’. Het lied vertelt het verhaal van Romero, die zijn familie verlaat op zoek naar geluk in het rijke Westen. Hij pakt de trein naar Harrisburg om daar nooit aan te komen. In de tussentijd wordt hij steeds ongelukkiger en verliest hij zichzelf in drank en drugs. Hij scheldt op de hele wereld en op God, die hem verlaten heeft. De bijbelse verwijzingen maken dit lied tot een bron van wijsheid. Ga met God en hij zal bij je zijn!

Photo Credit: Ryan Hodnett via Compfight cc

Wandelen met God

Vroeger. Vroeger maakte God nog wel eens een wandelingetje, gewoon, in het suizen van een zachte avondkoelte. Gewoon, door Zijn tuin. Na een dag hard scheppen en/of scheiden mocht de Heer graag de zinnen eens even verzetten, een luchtje scheppen zogezegd. ‘Kijk toch, die boom van de kennis van het goed en kwaad staat er prachtig bij dit jaar! Dat wordt een goede oogst, wat ik je brom…’, mompelde Hij dan ongetwijfeld in Zijn goddelijke baard. Dat die boom van de kennis van goed en kwaad er goed bij stond, was ook de mens opgevallen die dag. Door Wieteke van der Molen. Lees meer

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op