Berichten

Van Sigmund Freud tot Viktor Frankl(2)

Viktor Frankl (1905-1997)

De Weense neuroloog en psychiater Viktor E. Frankl, wiens vrouw, ouders en broer in concentratiekampen omkwamen, overleefde zelf drie concentratiekampen. Een enorme schok was dat men hem het manuscript (zijn ‘eerste geesteskind,’zoals hij het later zelf noemde) dat hij in de voering van zijn jas had verstopt, afnam en vernietigde. Na zijn bevrijding herschreef hij het, waarna het boek onder de titel The Doctor and the Soul (From Psychotherapy to Logotherapy) bij Random House, New York verscheen. 

Lees meer

Van Sigmund Freud tot Viktor Frankl(1)

Sigmund Freud (1856-1939)

‘Reeds eenmaal ben ik zo vrij geweest u onder het oog te brengen dat het geloof aan een vrije en onafhankelijke wil diep in uw innerlijk wortelt, een geloof dat zich niet laat rijmen met wat de wetenschap ons leert en moet onderdoen voor de leer van het, ook ons zieleleven beheersende, determinisme.’ * Het was in 1917 dat Freud tijdens een lezing over de droomuitleg deze volzin op zijn gehoor losliet. Ruim veertig jaar later zou de humanistisch psycholoog Carl Rogers zeggen: ‘Het is mij volkomen onmogelijk te geloven dat ( ) spontaneïteit, vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandige keuze niet bestaan.’ **

Lees meer

Van lichaamstaal naar lesmateriaal

Wie nalaat het gedrag van mensen te observeren, komt voor verrassingen te staan. Je denkt: dit had ik toch niet van die persoon verwacht. Aan de andere kant viel het wel te verwachten van iemand die je al een tijdje kent.

Lees meer