Berichten

Recensie: De kracht van het goede – Toekomstvisie van de Dalai Lama

Vandaag wordt de Dalai Lama 80 jaar, en bij die gelegenheid is het boek ‘De kracht van het goede – de toekomstvisie van de Dalai Lama’ verschenen. Geschreven door Daniel Goleman die al ruim dertig jaar bevriend is met de Dalai Lama wordt er een krachtig manifest gepresenteerd over het naar buiten treden, het actie ondernemen. Een recensie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer

Het probleem van de meeste stemmen gelden

In Nederland is elk individu vrij om te geloven wat hij wil. De manier waarop iemand het goede leven na wil streven, de levenskunst die hij bedrijft, de ethiek die hij aanhangt. Prima, maar hoe vormen we dan een samenleving die al die meningen samenvoegt. Is democratie nog wel wenselijk in deze media-samenleving? Een reflectie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer

Delen van het goede leven

La Scuola | Academie voor Levenskunst, bestaat 5 jaar en vierde dat onlangs met de boekpresentatie van het nieuwe boek van één van de oprichters van La Scuola: “Aanwijzingen voor het goede leven” van Erik Pool. Welmoed Verhagen, projectleider bij Zinweb, doet verslag.

Lees meer

Recensie: Morele vorming in de krijgsmacht

Een proefschrift over de mogelijke bijdrage van de Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging aan de morele vorming van militairen. Niet echt een boek voor op het nachtkastje, vanwege omvang en onderwerp, maar erg interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in morele dilemma’s en verantwoordelijkheid in militaire context. Een recensie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer

Lezing Paul van Tongeren "Leven Als Kunst"

Leven is een hele kunst. Daarover zal professor Paul van Tongeren een lezing geven tijdens de jaarlijkse Táhirih Lezing komende zondag. Bij deze lezingen wordt steeds gezocht naar raakvlakken tussen wetenschap en religie, waar voor dialoog ruimte is.

Lees meer

Atheïsme, rituelen en de goede mens – Ger Groot in Trouw

Ger Groot, hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit, schreef in Trouw een mooi artikel over hoe hij ‘God’ maar bleef tegenkomen in zijn leven: “Wel goed maar niet God.” Op Zinweb een reactie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer

Hoe onderwijs je een ethische houding?

Waarom blijven mensen een toeschouwer wanneer er iets ergs gebeurt recht voor hun ogen? Het aanleren van een ethische houding waarbij respect voor de ander centraal staat als menselijke waarde kan op vele manieren gebeuren. Van kinds af aan, in een religieuze omgeving, maar het kan ook op school.

Lees meer

Waarom willen wij wildernis?

De film over de wildernis van Nederland was een grote hit, Nijmegen krijgt er een stuk wilde natuur bij en in recente debatten over natuurontwikkeling klinkt een roep om meer wilde natuur. Waar komt de fascinatie voor wilde natuur vandaan? Wat betekent de drang naar wildheid voor onze relatie tot natuur? 

Lees meer

Wat is wijsheid – Schuld

In de omgang met anderen (én zichzelf) ontkomt vrijwel niemand bij tijd en wijle aan gevoelens van schuld. We schieten tekort, maken fouten. Wat is dat eigenlijk, ‘schuld’? Hoe functioneert het? Is er een verschil tussen reële schuld en schuldgevoel? En hoe moeten we ons als individu verhouden tot collectieve schuld? Een verdiepende avond op 2 april in Amsterdam.

Lees meer

Een goede dood

Euthanasie, van ‘eu thanatos’, een ‘goede dood’. Geen gezellig gespreksonderwerp voor bij de koffie. Maar: wél belangrijk! De laatste tijd wordt er veel over euthanasie gesproken, vooral ook in de media. Want de dood, dat blijft een gevoelig onderwerp. En daar dan ook nog iemand bij helpen… Moet dat kunnen? Doe je iets goeds voor de ander? Help je iemand bij zelfmoord? Of is het moord? Ga je ‘op de stoel van God zitten’? Er komen een hoop ethische vragen kijken bij vragen over leven en dood.

Lees meer