Berichten

Doopsgezind NL: Het wonder stilte

Stilte. Wat is stilte? Toen ik nog bij de radio werkte hadden we altijd haast en hielden we helemaal niet van stilte. Stilte betekende dat er iets mis was, dan moest er onmiddellijk worden ingegrepen. Muziek! Stilte was een vijand. Ik wist niet beter. Door Yko van der Goot.
Lees meer

Doopsgezind NL: Mienskip in Makkum

‘Het kasteeltje’, noemde ds. Jelle P. Keuning de vermaning van Makkum. Niet zo gek bekeken.Het kerkgebouw van de kleine doopsgezinde gemeente van Makkum, op de hoek van de Bleekstraat en de Tuinstraat, is een kloek gebouwtje uit 1910 dat met haar drie klokgeveltjes beeldbepalend is in de buurt. Eenmaal binnen stapt men terug in de tijd. Een weldadige rust gaat uit van de ouderwets betegelde hal en gang, waar de oude ijzeren kapstokhaken nog altijd op kleuterhoogte hangen en het Makkumer aardewerk in de servieskast staat. Door Tea Rienksma.
Lees meer

Doopsgezind NL: De kunst van het leven

De wijze rabbi Susja zei kort voor zijn dood: ‘In het toekomende Rijk zal mij niet gevraagd worden: “Waarom zijt gij niet Mozes geweest?” Mij zal gevraagd worden: “Waarom zijt gij niet Susja geweest?” Is deze uitspraak van een van de beroemdste chassidische wijzen in wezen niet eenzelfde opdracht als die van het doopsgezinde jaarthema ‘Geroepen om te leven’? Je hebt maar een leven gekregen en – zoals elders in het chassidische verhaal staat – “met iedere mens is er iets nieuws ter wereld gebracht, dat er nog niet was, een eerste en enig iets”. Om die unieke mens te worden, om je eigen weg te gaan, dat is een zware opdracht. Je hebt een leven lang nodig om antwoorden te vinden, of op z’n minst een richting. “Een heel leven lang leren leven”, volgens de Romeinse wijsgeer Seneca. Door Tea Rienksma. Lees meer

Doopsgezind NL: Roependen

Dat je als twee mensen van hetzelfde geslacht een samenlevingsverband bent aangegaan, maakt dat je overal in de wereld behoort tot een minderheidsgroepering. In Nederland, dat een inclusieve grondwet heeft, staat deze groepering sinds het jaar 2001 formeel niet meer onder druk. Toen stelde ons land als eerste in de wereld het burgerlijk huwelijk open voor partners van hetzelfde geslacht. President Obama van de Verenigde Staten volgde het afgelopen voorjaar. Reden voor LHTBQs (vrouwelijke en mannelijke homoseksuelen, transgenders, biseksuelen en queer) in de VS om zich te verheugen. Maar met de openstelling van het burgerlijk huwelijk is het probleem van acceptatie van de huwelijkse status nog verre van opgelost. Door Pieter Post en Paul Steenbergen. Lees meer

Met de moed der hoop

Is spiritueel leven hetzelfde als hard aan innerlijke groei werken via cursussen en meditatie? Of betekent het gewoon een aandachtig bestaan leiden? Filosoof Désanne van Brederode denkt dat laatste en vindt het nogal zorgelijk dat niet iedereen dat inziet. Door Jan Willem Stenvers.
Lees meer

‘We graven ons in met onze boosheid’

“Afgezien van de inhoud vind ik het wel mooi” zie ik een reisgenoot typen op zijn mobiele telefoon. Ik ben het met hem eens. De man achter het katheder wordt steeds… laten we het ‘enthousiaster’ noemen. Meer stemverheffing, meer overtuiging en schijnbaar minder nuance. Eigenlijk vind ik het wel mooi. Geloof is een gevoelskwestie en een belangrijk onderdeel van je leven. Dan lijkt het me wel zo gepast dat je je erover opwindt wanneer je dingen ziet gebeuren die je niet oké vindt. En dat je je blijdschap laat blijken als je je verbonden voelt met je schepper. Wel jammer van de nuance. Die vind ik ook belangrijk. Door Michiel Maring. Lees meer

Pink

De Mennonite World Conference is ten einde. Het was een uitdaging voor mij als net gedoopte Nederlandse doopsgezinde. Ineens is er weer discussie over dingen waar we in Nederland al lang niet meer over praten: Homoseksualiteit accepteren binnen de geloofsgemeenschap. Voor de meeste Europese doopsgezinden een totaal absurde gedachte dat daar nog discussie over is. Maar Mennonitische gemeenschappen zijn groter dan alleen de Nederlandse Doopsgezinden. Zuid-Europa denkt er al anders over, Afrika al helemaal. Noord-Amerika staat op een breekpunt. Het is heftig. Tijd voor subtiele actie. Door Kalle Brüsewitz.

Lees meer

Ontmoeten

Zonder al te veel verwachtingen was ik van plan me te mengen in een internationale groep van zo’n 500 jongeren. En wat is dat gelukt… De eerste avond al merkte ik dat de GYS het hoogtepunt van mijn reis zou worden. Doen wat ik het allerliefst doe: ontmoeten. Ik geniet van alles wat hier plaatsvindt: mijn Engels verbeteren, in gesprek gaan over actuele gebeurtenissen in de wereld en nieuwe vrienden maken. Maar het leukste van alles vind ik het ontmoeten van mensen met een andere achtergrond. Twee van vele bijzondere ontmoetingen zijn voor mij nu al extra speciaal en wil ik graag met jullie delen. Door Sophia Mons.

Lees meer

Houd van me!

Wie niet in de gevangenis zit, leeft in vrijheid; diegene die vastzit niet. Juridisch gezien is daar niks tegenin te brengen. Maar met echte vrijheid en bevrijding heeft het niets te maken, aldus gevangenispredikant Harry Brandsma. Door Jan Willem Stenvers. Lees meer

Dieper dan woorden

Het is de warmste dag van het jaar tot nu toe. Ik ben in een buurthuis annex theater in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt. Workshopleider Jan Kortie laat mensen zingen en zoeken naar hun eigen toon. Door Kalle Brüsewitz.

Lees meer