Berichten

Coornhert en de vrije renaissance-mens

Als Willem van Oranje de “vader des vaderlands” is, dan is zijn vriend Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) de eerste “denker des vaderlands”. Deze Coornhert blijkt uitzonderlijk modern. Door Dick van Niekerk.

Lees meer