Berichten

Islam en Filosofie

Al is het vandaag de dag misschien niet de meest geaccepteerde gedachte, de Islam heeft een mooie verhouding met de filosofie. Door Sharon Hagenbeek.

Lees meer

Recensie: 3000 jaar denkers over onderwijs

Een boek met honderden zeer diverse uitspraken over het nut en betekenis van onderwijs door de eeuwen heen. Maar meer nog dan een verzameling is dit boek een duiding van onderwijs in het hier en nu. Een recensie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer

Wat is wijsheid – De vreemde ander

We hebben een verband nodig om bij te horen: een gezin, een voetbalclub, een land, een volk. Aan iemand vragen: wie ben je? is vragen waar hoor je bij? En zo verdelen we de wereld in een ‘wij’ en een ‘zij’. Hoe voorkom je dat dat wij-zij denken vijandig wordt, dat het leidt tot angst voor die vreemde ander, uitsluiting van die ander?

Lees meer

René Gude nieuwe Denker des Vaderlands

Dagblad Trouw interviewde René Gude, de nieuwe Denker des Vaderlands. Hij doet zijn plan uit de doeken: “Ik zal de komende jaren gaan ‘meedenken’. Ik wil meedenken over de vraag hoe we het met de wereld kunnen uithouden; hoe we het met de dingen kunnen uithouden, en hoe we het met onszelf kunnen uithouden.”

Lees meer

Investeren in filosofie

Filosofie Magazine en Human bereiden een ‘G8 van de Filosofie’ voor. Met steun van de Nederlanders willen zij de 8 grootste filosofen van deze tijd in 2014 naar Nederland halen. “De problemen van deze tijd zijn te groot om alleen aan politici en economen over te laten”, stellen de initiatiefnemers. “Naast daadkracht is denkkracht nodig.”

Lees meer

The sky has a limit

Tegenover de groeiende evangelische beweging staan de verworvenheden van een roemrucht vrijzinnig verleden en de kracht van haar huidige denkers. Wees niet bang, laat het vrijzinnig licht schijnen!“
Toekomstige generaties zullen zich wel eens afvragen: wat bezielde onze voorouders? Waarom werden ze niet bijtijds wakker? Die vraag zouden ze ons nu al moeten stellen.” Het zijn de laatste woorden van Al Gore in zijn documentairefilm “An inconvenient truth”.

Lees meer