Berichten

Flexibele geesten

Kom naar de Tweede Pinksterdag Happening in De Nieuwe Liefde te Amsterdam en laat je inspireren. Het centrum “zet de spirituele vensters open” zodat bezoekers zich kunnen laten uitdagen door de ontmoeting met andere ‘religieuze geesten’ en laven aan de wijsheden uit verschillende levensbeschouwelijke tradities.

Lees meer

Wat is wijsheid? – Ouder worden

De eeuwige jeugd, wie wil dat niet? Het verzet tegen ouder worden is groot. We doen er alles aan die fase uit te stellen, want ouderdom associëren we met fragiliteit, eindigheid en nutteloosheid. Maar oud worden we uiteindelijk (bijna) allemaal. Welke kansen en ontplooiingsmogelijkheden biedt deze fase? Hoe breng je de kunst van het ouder worden in de praktijk? En is het niet tijd voor een herwaardering van de ouderdom?

Lees meer

'God moedigt de opstand van vrouwen aan’

Een van Afrika’s belangrijkste hedendaagse theologen, Esther Mombo, is op 17 mei is te gast bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Deze Keniaanse is prominent lid van de Circle of Concerned African Women Theologians en Dean of Academics aan de St. Paul’s University in Limuru. 

Lees meer

Hoe nu verder? Voorbij het neoliberalisme

Het marktdenken is diep doorgedrongen in de publieke sectoren van onze samenleving: de zorg, het onderwijs, de kunsten, de woningmarkt. De gevolgen verschillen per sector, maar tonen veel overeenkomsten: managers zonder vakinhoudelijke ervaring maken de dienst uit, protocollen zijn in de plaats gekomen van eigen verantwoordelijkheid, het onderling vertrouwen neemt af en de politieke macht is verschoven van burgers naar aandeelhouders. Overal lijkt niet de intrinsieke, maar de economische waarde leidend te zijn.

Lees meer

Wat is wijsheid – Schuld

In de omgang met anderen (én zichzelf) ontkomt vrijwel niemand bij tijd en wijle aan gevoelens van schuld. We schieten tekort, maken fouten. Wat is dat eigenlijk, ‘schuld’? Hoe functioneert het? Is er een verschil tussen reële schuld en schuldgevoel? En hoe moeten we ons als individu verhouden tot collectieve schuld? Een verdiepende avond op 2 april in Amsterdam.

Lees meer

Vervreemden, vertrekken en thuiskomen

Drie reisgenoten zaten vorige week maandag gebroederlijk achter de gesprekstafel in De Nieuwe Liefde in Amsterdam: Peter Nissen, Ward Cortvriendt en André van der Braak. Het onderwerp luidde ‘Vervreemden van je kerk’. De heren zijn ervaringsdeskundigen, want ze maakten de nodige omzwervingen door het Nederlandse religieuze landschap. 

Lees meer

Tafelgesprek: Vervreemden van je kerk

Hoe laat je los waar je in geworteld bent? Wat doe je met de bagage die je vaak van kinds af aan hebt meegekregen? En wat betekent het als vooraanstaande denkers, theologen of zelfs ambtsdragers hun kerk verlaten en overstappen? In De Nieuwe Liefde in Amsterdam vindt maandag een tafelgesprek plaats o.l.v. Jacobine Geel met drie mensen die kozen voor een andere denominatie of levensbeschouwing. Om inhoudelijke en principiële motieven konden ze niet anders, maar toch blijft het pijn doen.  Aan tafel zitten Peter Nissen, Ward Cortvriendt en André van der Braak.

Lees meer

Wat is wijsheid – De vreemde ander

We hebben een verband nodig om bij te horen: een gezin, een voetbalclub, een land, een volk. Aan iemand vragen: wie ben je? is vragen waar hoor je bij? En zo verdelen we de wereld in een ‘wij’ en een ‘zij’. Hoe voorkom je dat dat wij-zij denken vijandig wordt, dat het leidt tot angst voor die vreemde ander, uitsluiting van die ander?

Lees meer

Wat is wijsheid – Ambitie

De Nieuwe Liefde in Amsterdam is op 8 januari de setting van een filosofische discussieavond, de vierde in de serie Wat is wijsheid?. Nooit leek werk zo belangrijk voor de eigen identiteit als tegenwoordig. Jezelf ‘branden’, verbeteren, verkopen: we rennen mee in de ratrace met stress of een burn-out tot gevolg. 

Lees meer

De Nieuwe Liefde nu ook in Tilburg

Maar liefst 10 organisaties uit vooral Tilburg en omgeving werken al enige tijd samen om vanaf komende maand van start te kunnen gaan met De Nieuwe Liefde Tilburg.

Lees meer

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op