Berichten

Een brief van Paulus

De brieven van Paulus worden niet altijd positief benaderd. Ze zijn lastig te lezen en er staan vrouwonvriendelijke en homofobe passages in. Het is ballast, gewoon schrappen, zeggen velen. Het  zet de lezers immers  op het verkeerde been. De negatieve benadering van Paulus is begrijpelijk. Veel gedeeltes uit de brieven zijn voor ons, 21ste  eeuwers, niet te volgen. Paulus’ brieven geven immers de heersende moraal weer uit het jaar 50, niet die uit het jaar 2012. 

Lees meer

Brieven Schrijven

Lideke in ’t Veld – De handgeschreven brief gaat verdwijnen. De postzegels worden duurder omdat er minder brieven geschreven worden, die per post verstuurd moeten worden. Is dat erg? Het verschijnsel brief zal niet zo gauw verdwijnen. Er worden veel e-mails verstuurd, zowel zakelijk als persoonlijk. Ze vliegen met een enorme vaart de hele wereld over.

Lees meer

Lieve God,

Grappige en ontroerende briefjes van kinderen aan God:

Lees meer

Postparels

‘Meisjes schrijven briefjes naar elkaar. Jaren later zijn het herinneringen in een schoenendoos. Maar waar blijven deze lieve, gekke en onnozele berichtjes als ze digitaal zijn?’

Lees meer