Berichten

Bijbel in Gewone Taal

Een fenomeen wat al een tijd lang bestaat maar waar op Zinweb nog niet genoeg aandacht aan is besteed: De Bijbel in Gewone Taal. Wat is dit voor een boek en waarom is het geschreven?

Lees meer

Bijbelfestival van jarig NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) viert op 28 juni 2014 zijn 200-jarig jubileum met een bijzonder, gratis toegankelijk Bijbelfestival in DeFabrique in Utrecht. Onder het thema ‘Deel het verhaal’ worden de bezoekers getrakteerd op een gevarieerd programma rondom de Bijbel met bijdragen van Tijs van den Brink, Trinity, het Vocaal Theologen Ensemble, zandkunstenaar Gert van der Vijver, Nienke Wijnants, Elly & Rikkert en vele anderen. 

Lees meer

Nacht van de bijbel

Is de Bijbel een boek waar je vandaag de dag nog iets mee kan? Werpt de Bijbel een ander perspectief op je leven en op de stad waarin je woont? Dit zijn vragen die in de Nacht van de Bijbel aan bod komen. Zo vertelt Carola Schouten wat ze heeft met de Bijbelse Esther, de vrouw die volgens het Tweede Kamerlid “in een vijandige omgeving zichzelf bleef en dapper haar eigen weg koos’’.

Lees meer

Tijd zonder klok

Christiane Karrer-Grube – Droomt u weleens van een tijd zonder klok of agenda? De klok staat symbool voor onze menselijke behoefte de tijd te meten en structuur aan te brengen in de loop van ons leven. Onze tijd is gevuld met gebeurtenissen die ons leven uitmaken. We delen de tijd in om ons te kunnen oriënteren in het leven. Maar, nu we daarin behoorlijk bedreven zijn geraakt, missen we vaak de vrijheid van een tijd zónder ‘plannen’ en ‘moeten’. De klok, die een handig meetinstrument zou moeten zijn, lijkt ons te beheersen.

Lees meer

Geloof en politiek – Gert-Jan Segers

In de tweede video in de serie over geloof en politiek vertelt Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie over hoe hij zich in zijn werk als politicus laat inspireren door zijn geloof.

Lees meer

Humor is de zuster van geloof

Wie niet gelooft, leeft uit zijn eigen centrum. Dat heeft beslist voordelen, je zit zelf aan het stuur van je bestaan. Een risico is dat we ons ik te serieus nemen, ja zelfs tot maatstaf maken waar ook anderen zich aan moeten houden. Dat maakt een relatie tot een heikele opgave, om maar te zwijgen van multicultureel samenleven.

 

Lees meer

Ha, ha, mijn geloof

Wedstrijdje: wie lacht het hardst om grappen over zijn of haar eigen geloof? Moslims, christenen of Joden? Hoe scoren zij op de religieuze grappenindex?

Lees meer

Religie en humor, een vechthuwelijk

Frank G. Bosman – Religie en humor vormen een onafscheidelijk maar zeer explosief mengsel. Wie beide componenten probeert samen te voegen, moet niet vreemd op zijn neus kijken als het hele zaakje in zijn gezicht ontploft. De voorbeelden van dat soort explosies zijn ontelbaar. Denk aan de ‘Mohammed-cartoons’ van de Deen Kurt Westergaard. In 2006 moest hij onderduiken wegens belediging van de profeet Mohammed. Honderdduizenden moslims trokken protesterend (en soms vernielend) door de straten van de Europese hoofdsteden. En de Europeanen leken verdeeld in twee kampen: voor of tegen Kurt. De islamitische gevoeligheid ten opzichte van met name Allah en Mohammed is alom bekend, vaak gerespecteerd en soms ook gevreesd.

Lees meer

Reizen naar de bijbel(2)

De Schriften als een literair product
Maar als we de reis naar de Bijbel nu eens vanuit een ander perspectief zouden kunnen aanvangen, waarin we niet onze godsdienstige opvattingen en vragen als uitgangspunt nemen, maar de zoektocht ondernemen naar de mensen die hebben geschreven en hebben geloofd. We moeten dan ernst maken met wat we al weten, namelijk dat die Bijbel uiteenvalt in een hele reeks boeken die allemaal in verschillende tijden zijn geschreven. Het bevat heel diverse geschriften van heel verschillende mensen met heel verschillende opvattingen. 

Lees meer

Reizen naar de bijbel(1)

Arne Jonges – Het reizen van gesettelde mensen heeft oude wortels: handelsreizigers zijn er van oudsher, in de Middeleeuwen trok men via pelgrimsroutes naar heilige plaatsen, in de Renaissance reisden kunstenaars naar Italië, de ontdekkingsreizigers naar nieuwe continenten op zoek naar nieuwe bronnen van rijkdom.

Lees meer