Berichten

Anne Zernike (13) – Het is voorbij

De kleren kunnen in de doos want de optredens zijn voorlopig voorbij. Ik zeg voorlopig want op zondag 7 oktober zal ik het stuk nog één keer opvoeren op de Friese kerkendag in Heerenveen. Zesendertig keer hebben we het toneel opgebouwd , heb ik me in de kleren gehesen en het knotje in mijn haar gedrukt, veel vaker dan ik ooit had kunnen dromen.

Lees meer

Anne Zernike (12) De oude Anne ontmoet de jonge

Vanwege het grote aantal bezoekers voor de drie tentoonstellingen en mijn optreden moest Tresoar op 1 maart jl. uitwijken naar Poppodium Romein. Het was geweldig om op te treden in het ‘Paradiso van Leeuwarden’ zoals het ook wel in de volksmond wordt genoemd.

Lees meer

Wijsheid uit het Oosten

‘We kunnen niet van anderen leren als we zelf al weten wat het beste is.’ Geïnspireerd door deze woorden van Anne Zernike en haar belangstelling voor het taoïsme en confucianisme, reis ik nieuwsgierig af naar China.  Tijdens een boottocht op de rivier de Yangtze in de stad Wuhan raak ik in gesprek met een jonge studente.

Lees meer

Marion Bruggen te gast bij de IKON

In het programma Het Vermoeden van de IKON was op 11 december Marion Bruggen te gast. In het gesprek met Annemiek Schrijver kwamen haar keuze voor de doopsgezinden aan de orde, de betekenis van Anne Mankes Zernike en de deugd van de Gelassenheit.

Lees meer

Anne Zernike (10) Ontmoetingen

Wat gaan de weken toch snel. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we de Try-out en de Première hadden in Holwerd. Intussen zijn we veertien keer op pad geweest met de voorstelling. Overal waar we komen zijn mensen druk in de weer met de voorbereidingen van de middag of avond. Zusters zijn bezig met koffie en thee en bereidwillige broeders helpen mee om de decorstukken uit de bus te sjouwen.

Lees meer

Anne Zernike (9) Op tournee

Op zondag 9 oktober gingen we vòòr het eerst op tournee naar Leeuwarden. Het was een regenachtige zondag, dus zouden er wel niet veel mensen komen, dachten we. Maar dat pakte anders uit, want de Vermaning aan de Wirdumerdijk stroomde vol. Er waren zo’n 125 bezoekers waaronder Jetske, de leidster van de West Hill zondagsschool in IJlst, die mij als kind de spannende Bijbelverhalen heeft verteld.

Lees meer

Anne Zernike (8) Try-out en premiere

Op 14 september 2011 was de try-out voor leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard. In totaal waren er ruim 50 personen aanwezig. De Vermaning zag er heel gezellig en feestelijk uit, de koffie en kleine stukjes oranjekoek, voor in de pauze, waren alvast klaar gezet op de tafels achter in de kerk. Ik was voor de try-out meer gespannen dan voor de première. Dat kwam, denk ik, omdat het te eigen is. Je wilt natuurlijk dat het helemaal goed gaat en er zou nu voor het eerst publiek bij aanwezig zijn.

Lees meer

Anne Zernike (7) Studieverlof

En toen was het dan zover.  Mijn studieverlof, waar ik zo naar had uitgekeken, was begonnen! Ik wilde beginnen met het schrijven van mijn toneelstuk, dan was dat maar vast klaar. Maar ik had werkelijk geen idee hoe ik dat moest aanpakken en bovendien, hoe maak je een overbekend verhaal, toch een beetje nieuw en aantrekkelijk? Ik wilde in ieder geval recht doen aan Anne Zernike en recht doen aan de geschiedenis. Dat was ik niet alleen verplicht aan Anne, maar ook aan de Doopsgezinde Broederschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Lees meer

Anne Zernike (6) In de voetsporen

De vakanties en vrije weekenden gebruikten Sikke en ik om al die woonplaatsen op te zoeken waar Anne Zernike heeft gewoond en gewerkt. Op een dag togen we naar Amsterdam en maakten er meteen maar een weekend van, zodat we ook die mooie tentoonstelling in alle rust konden bekijken. We dwaalden door de Jacob van Campenstraat waar Anne haar jeugd heeft doorgebracht.

Lees meer

Anne Zernike (3) Publiciteit

Wat een beetje publiciteit al niet teweeg heeft gebracht….
Het Meniste Rûntsje is een groepje veertigers uit de Doopsgezinde gemeenten van Hallum en Holwerd. Ze komen om de veertien dagen bij elkaar en praten over allerlei onderwerpen. Af en toe organiseert zij een kerkdienst of een leuke middag of avond voor de gemeenteleden. Zo kwam het Rûntsje met de vraag of ik op een zondagmiddag in het vroege voorjaar van 2009 een voorstelling wilde geven van Anne Zernike.

Lees meer