Berichten

Zoeken naar een kerk voor iedereen

De Church for Atheists (+ agnostics + the rest of us) kwam al vijf keer op verschillende plekken bijeen in Amsterdam. Waarom komen ongelovige mensen anno 2014 onder de ouderwetse noemer ‘kerk’ bij elkaar? Ik bezocht een bijeenkomst en ging in gesprek met initiatiefnemer Gerko Tempelman.

Lees meer

Kerk voor atheïsten nu ook in Nederland

Enkele maanden geleden besteedden we er aandacht aan: de Sunday Assembly in Engeland, een kerk bedoeld voor atheïsten. Nu vindt dit vernieuwende idee in iets gewijzigde vorm navolging in Amsterdam met de ‘Kerk voor Atheïsten (en alle anderen)’. Initiatiefnemer is Gerko Tempelman. Hij werd geïnterviewd door de website NieuwWij.

Lees meer

"Word possibilist!"

Weersta zekerheid en word possibilist: onderzoek zoveel mogelijk nieuwe mogelijkheden op het gebied van zingeving. Kijk of je de mogelijkheid kunt vieren en de onzekerheid kunt prijzen.
Bewaar en erken het mysterie zonder je aan één doctrine of godsdienst uit te leveren.
Dat is het advies van de neuroloog David Eagleman, een van de meest interessante denkers van Amerika.

Lees meer