Tafelgesprek: Vervreemden van je kerk

Hoe laat je los waar je in geworteld bent? Wat doe je met de bagage die je vaak van kinds af aan hebt meegekregen? En wat betekent het als vooraanstaande denkers, theologen of zelfs ambtsdragers hun kerk verlaten en overstappen? In De Nieuwe Liefde in Amsterdam vindt maandag een tafelgesprek plaats o.l.v. Jacobine Geel met drie mensen die kozen voor een andere denominatie of levensbeschouwing. Om inhoudelijke en principiële motieven konden ze niet anders, maar toch blijft het pijn doen.  Aan tafel zitten Peter Nissen, Ward Cortvriendt en André van der Braak.

Peter Nissen, vooraanstaand theoloog binnen de rooms-katholieke kerk – in het verleden adviseur van de Nederlandse bisschoppen – maakte enige maanden geleden bekend dat hij overstapt naar de Remonstrantse Broederschap en daar ook de opleiding tot predikant gaat volgen. Nissen was hoogleraar kerkgeschiedenis en christendom en cultuur aan de katholieke Radboud Universiteit en is momenteel hoogleraar spiritualiteitsstudies aan diezelfde universiteit.

Ward Cortvriendt werd als norbertijn op 1 maart 2007 voor een periode van zes jaar gekozen tot zeventigste abt van de Adbij van Berne in Heeswijk. Als wapenspreuk koos hij ‘God beminnen en de naaste’. In oktober 2010 maakte hij bekend dat hij zijn ontslag had ingediend bij de abt-generaal van de orde in Rome. Na zijn vertrek zette hij zijn pastorale werk voort onder zijn eigen naam (zie www.wardcortvriendt.eu) en trad hij toe tot de oud-katholieke kerk: op 1 oktober 2012 werd hij benoemd tot pastoraal assistent van de Statie (parochie in oprichting) Twente van deze denominatie.

André van der Braak is werkzaam aan de VU als bijzonder hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. Hij maakt deel uit van de onderzoeksgroep Multi Religious Belonging en is langs deze weg ook betrokken bij het werk van de Schillebeeckxleerstoel die vanuit De Nieuwe Liefde aan de VU is gevestigd. André van der Braak, die klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte studeerde en in 2004 promoveerde op een proefschrift over Nietzsche, is van huis uit katholiek, maar werd op latere leeftijd boeddhist.

Zinweb zal verslag doen van deze avond.

Kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Foto: Kalense Kid/Flickr.com

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *