Symposium: Wat is vrijzinnig?

Wat is vrijzinnig geloven? Is dat iets wat verschilt van persoon tot persoon of is het mogelijk om er algemene uitspraken over te doen? Deze vragen staan centraal tijdens een speciaal symposium in De Kapel in Hilversum rondom het boek Dé vrijzinnigheid van Erik Jan Tillema. Het symposium vindt plaats op zaterdag 2 november (vanaf 14:00 uur) en wordt geleid door Erik Jan Tillema die als Kerkelijk Inspirator is verbonden aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (VGH).

In 2011-2012 deed Tillema onderzoek naar geloofsopvattingen onder vrijzinnigen: hoe denken zij over theologische thema’s zoals God, de Heilige Geest, de Hemel en bidden? Tijdens het symposium vertellen verschillende vooraanstaande vrijzinnigen over hun geloof. Peter Korver is voorganger van de VGH. Gert de Jong is voormalig onderzoek van het Kaski, onderzoekscentrum voor religie en samenleving. Christine Mallon is coördinator communicatie bij Het Apostolisch Genootschap.

Tillema zal een groepsdebat tussen deze vrijzinnigen leiden. De vrijzinnigheid staat bekend als een manier van geloven waarin iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt: geloofsdogma’s worden afgezworen en iedereen gaat zelf op zoek naar vragen en antwoorden. Daarom wordt vaak gezegd dat de vrijzinnigheid niet met één omschrijving beschreven kan worden. Tillema is er van overtuigd dat dat wel kan.

Het boek Dé vrijzinnigheid is vanaf maandag 14 oktober verkrijgbaar via Bureaudeus.nl en Bol.com en geeft een omvangrijke omschrijving van het vrijzinnige geloof. Aan het onderzoek dat aan het boek ten grondslag ligt, deden leden van de vijf vrijzinnige geloofsgemeenschappen mee: de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, Het Apostolisch Genootschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Opgave en kosten
Opgave is gewenst en kan door middel van het sturen van een e-mail naar erikjantillema@gmail.com onder vermelding van ‘boeksymposium’. De kosten voor de dag bedragen € 5,- en kunnen bij de ingang worden betaald.

Erik Jan Tillema
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *