Symposium: reikwijdte van ethiek in de zorg

“Met ethiek hebben we weinig te maken! Wij worden niet betrokken bij abortus of euthanasie.” Op die manier wordt soms over ethiek gesproken door geestelijk verzorgers. Het themanummer 2013/4 van Handelingen, tijdschrift voor Praktische Theologie wil de reikwijdte van ethiek verhelderen. Het is een nummer met casuïstiek en reflectie, uit Nederland en Vlaanderen, uit kerken, zorg en welzijn, ook multicultureel. 

Ethische modellen en methoden kunnen onze wijze van denken en handelen verruimen. In het themanummer worden deze perspectieven toegepast op praktijkmateriaal. De reflecties komen uit religiewetenschap en theologie, maar ook uit verwante disciplines. Door op woensdag 18 december een symposium aan dit themanummer te koppelen wil de redactie met haar lezers en andere geïnteresseerden in contact treden, net zoals dat in 2011 gebeurde op het symposium over gespreksvoering in pastoraat en geestelijke verzorging.

Op het symposium zal ook ruim aandacht besteed worden aan bezinning op casuïstiek waarmee geestelijk verzorgers en pastores geconfronteerd worden: praktijk en reflectie gaan hand in hand! Het symposium wordt mede georganiseerd door de masteropleiding geestelijke verzorging van de Universiteit Utrecht en het KPV-Centrum van het Radboudumc. Verder wordt samengewerkt met de diensten geestelijke verzorging van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het UMC Utrecht en het VUmc Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek. 

Datum, tijd en plaats

Woensdag 18 december van 14.00 tot 17.30 uur in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, Uithof, Heidelberglaan 3.

Programma

13.30 – 14.00 uur: Inschrijving en koffie/thee
14.00 – 14.10 uur: Welkom door Nicolette Hijweege, coördinator masterprogramma geestelijke verzorging Universiteit Utrecht (UU)
14.10 – 14.35 uur: Morele counseling: verheldering van waarden, normen en keuzeoriëntaties. Hans Evers (LUMC) in gesprek met Aly Meijer, verpleegkundige, verplegings¬wetenschapper, geestelijk verzorger i.o. (UU) en ‘zin-kweker’ (werkzoekend)
14.35 – 14.50 uur: Morele counseling: reflectie door Jack de Groot (KPV Nijmegen)
14.50 – 15.15 uur: Moreel beraad in de praktijk van het kinderziekenhuis: Loes Berkhout en Lenie Scherpenzeel, Dienst Levensoriëntatie en Geestelijke Verzorging, UMC Utrecht
15.15 – 15.35 uur: Moreel beraad: reflectie door Norbert Steinkamp (Radboudumc)
15.35 – 15.55 uur: Pauze. Verkoop themanummer Handelingen
16.00 – 16.20 uur: Tragiek in morele casuïstiek: Benita Spronk (VUmc Amsterdam)
16.20 – 16.40 uur: Morele communicatie op beleidsniveau: Eric van de Laar, (Catharina Ziekenhuis Eindhoven)
16.40 – 17.15 uur: Reflectie over ethiek in opleiding en postinitiële vorming:  panelgesprek door Carlo Leget (UvH)  en Wim Smeets (UU en KPV Nijmegen) met Evert van Leeuwen, hoogleraar medische ethiek Radboudumc en Theo Witkamp, docent en coördinator navorming PThU en met de deelnemers
17.15 – 17.30 uur: Terug- en vooruitblik: Hans Schilderman (Radboud Universiteit), hoofdredacteur Handelingen

Deelname aan het symposium kost 10 euro, te voldoen bij inschrijving; deelname is gratis voor studenten op vertoon van de studentenpas, alsook voor begeleiders van de Universiteit Utrecht. Aanmelden (uiterlijk 13 dec 2013) bij Sylvia.Ebbeng@radboudumc.nl. Hier is een routebeschrijving te vinden. Het symposium wordt ter accreditatie aangemeld bij de VGVZ.

Foto: WikiDavidUser / Wikimedia Commons

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *