Summerschool: Christendom van Oost en West

Wij kunnen in de loop van de geschiedenis vier grote varianten van het christendom onderscheiden: het Ierse christendom in het Westen, het Romeinse christendom in West-Europa, het Byzantijnse Grieks-orthodoxe christendom in het Oosten en nog verder naar het Oosten langs de zijderoute het Nestoriaanse en Manicheese christendom.

In het Ierse christendom wordt Christus ‘de Heer der Elementen’ genoemd en leerde de Ierse monnik Pelagius (ca. 354-420/440) dat de mens in staat is door boetedoening zichzelf van zonde te bevrijden. Kerkvader Augustinus (354-430) ontwikkelde in reactie daarop de leer van de erfzonde. In het Westers Romeinse christendom kwam het lijden aan het kruis van Christus ter verlossing van onze zonden centraal te staan, terwijl in het Grieks-orthodoxe christendom de Christus-pantokrator en de opstanding centraal staan. En nog verder weg naar het Oosten leerden de Nestoriaanse en Manicheese christenen dat Christus ons verlost van ons karma.

Ons beeld van het christendom is vooral bepaald door het Westers Romeinse christendom, maar het christendom was veel meer dan dat. Dat bijvoorbeeld het christendom niet verenigbaar is met karma en reïncarnatie is typisch een opvatting van het Westerse christendom. De Nestorianen leerden dat reïncarnatie en christendom zeer wel verenigbaar zijn en in het Manicheese christendom Christus de grootste Boeddha is.

Deze vier verschillende varianten van het christendom hebben elkaar wederzijds beïnvloed. Zo zijn er vele Ierse kloosters in Europa gesticht en zo zijn er vele varianten van het christendom in het Oosten, zoals de Maronieten in Syrië en de Koptische christenen in Egypte. Deze kerken zijn afscheidingen van de Byzantijnse kerk. Maar ook is een deel van deze afgescheiden kerken op den duur weer teruggekeerd tot de Romeinse moederschoot: zij worden de geünieerde kerken genoemd.

In deze Summerschool bespreken we deze vier hoofdstromen van het christendom met als doel een rijker beeld te krijgen van hét christendom.

Begeleiding: John van Schaik studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de laat-antieke manicheeërs en de katharen. Hij is hoofdredacteur van BRES.Magazine voor religie, wetenschap en gnosis en heeft vele publicaties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esoterische christendom. Het zal een geweldige ervaring zijn om met John van Schaik alles op een rijtje te krijgen!

Data: vr. 23 aug. 17.00 uur – wo. 28 aug. 10.00 uur
Prijs: € 445,- p.p. (2-pk) – € 545,- (1-pk) (incl. overnachting, diner, lunch, koffie en thee)
Opgave en locatie Buitengoed Fredeshiem: 0521 – 53 51 00 /info@fredeshiem.nl

Dit is een activiteit van ‘Leeftocht voor Onderweg’. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.leeftocht.nl

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *