Stichting Skepsis houdt gelovigen voor het lapje

Jan Riemersma vindt dat Stichting Skepsis tendentieus is, omdat het geen duidelijke grondslagen heeft. De scepticus baseert zijn keuze om ‘wetenschappelijke rationaliteit’ boven alles te stellen op een ideaalbeeld van de werkelijkheid. Hij ‘gelooft’ in de betrouwbaarheid van onze wetenschappelijke theorieën en van de menselijke ratio. Riemersma legt in zijn blog ‘Waarom ik geen scepticus ben’ uit waarom hij dat niet is.

Wie echter eenmaal, op willekeurige gronden, de keuze maakt om bepaalde verschijnselen langs een en dezelfde meetlat te leggen, maar dan toch weer verschillende uitzonderingen toestaat, is onnavolgbaar (tendentieus). In ieder geval is Skepsis een stichting die gelovigen, juist door onduidelijk te zijn over de eigen grondslagen, voor het lapje houdt (vermoedelijk voor de lieve vrede): wie iets verder kijkt, ziet in dat het gedachtegoed van vrijwel alle religies niet verenigbaar is met het sciëntisme* van de stichting. (Riemersma)

Zelf zegt Skepsis dat sceptici pseudowetenschappelijke theorieën doorprikken, misstanden signaleren en soms bedriegers ontmaskeren.

Ze proberen ook verklaringen te vinden voor vreemde verschijnselen en hebben belangstelling voor factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ongefundeerde overtuigingen.

Nederlandse sceptici zijn echter zo voorkomend om de traditionele godsdiensten uit de wind te houden. Een volkomen willekeurige keuze die nergens op stoelt en die al helemaal niet verantwoord wordt. Het komt er op neer dat wie op traditionele wijze ontologisch lichtgelovig is eenvoudigweg niet tot de dwazen wordt gerekend. (Riemersma)

Skepsis richt zich volgens Riemersma te veel op de dwazen en te weinig op de grote bedriegers, zodat de verdenking rijst dat de scepticus er niet per se op uit is om ‘zin’ en ‘onzin’ van elkaar te scheiden.

De stichting zelf zegt zich ten doel te stellen buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen: ‘Meestal blijkt dat de beweringen niet zijn gebaseerd op fatsoenlijk bewijsmateriaal of door de mand vallen wanneer ze op de proef worden gesteld.’

Uiteraard kunnen wetenschappers niet alles verklaren. Bovendien kunnen sommige onwetenschappelijke ideeën een zingevende functie vervullen. Wanneer spectaculaire claims echter ten onrechte als feiten worden gepresenteerd, dan lijkt het nuttig daar een nuchtere visie tegenover te plaatsen. (Skepsis)

Riemersma noemt de stichting sciëntistisch omdat mensen die ‘wetenschappelijke rationaliteit’ zonder meer beschouwen als de enige juiste denkwijze om het doen en laten van mensen te beoordelen ‘sciëntistisch’ zijn. Hij vindt dat het geen kwaad kan dat de stichting eens nadenkt over de eigen grondslagen.

Zie: Waarom ik geen scepticus ben 

Illustr: ufowijzer.nl 

Paul Delfgaauw
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *