School en kerk op elkaar betrekken

School en kerk wederzijds op elkaar betrekken

111 jaar bestaat de vrijzinnige gemeenschap VVP Assen op 1 oktober 2016. Gert van Klinken, universitair docent kerkgeschiedenis, duikt in de lokale vrijzinnige traditie. “Balans tussen verstand en gevoel is een vrijzinnige kernwaarde.”

Bestaat er een vrijzinnige traditie in Assen? Een bevestigd antwoord wordt op de website van de plaatselijke VVP gegeven door mw. Greet Ribberink. Geboren en getogen in het ‘Drentse Haagje’, met twee ‘puur-vrijzinnige ouders’, weet mw. Ribberink waarover zij spreekt:

Zo werd ik als baby van drie maand gedoopt in de Grote Kerk (nu Jozef-Kerk) in Assen. Later ging ik naar de vrijzinnige Zondagschool en mocht, als 13-jarige, ‘juf’ spelen bij de West-Hill, een kreatieve Zondagsschool voor kleuters. Intussen kwam de vrijzinnige jeugdbeweging (de VCJC) o.l.v. Roel Oostra tot grote bloei. In Assen werd deze ‘Meijboom’ genoemd, naar Dr. Hajo Uden Meijboom.

Voor een onderzoekje naar de kenmerkende eigenaardigheden van de plaatselijke vrijzinnigheid lijkt het dan ook niet onaardig om met Meijboom te beginnen, die tussen 1879 en 1892 in Assen stond.

Mevrouw Ribberink noemt als vrijzinnige kernwaarden: ruimte om persoonlijk te geloven, balans tussen verstand en gevoel. Bij Meijboom zien we diezelfde begrippen. Verstand en gevoel staan bij hem voor twee voor een kind herkenbare kaders: de school en de kerk.

Jezus’ woorden zijn door anderen geredigeerd

Typisch voor de vrijzinnigheid is het streven om die wederzijds op elkaar te betrekken. Een volwassen gelovige vergeet in de kerkbanken niet wat zij of hij heeft geleerd in de school – en omgekeerd.

Wie in het onderwijs enigszins heeft opgelet kan voor zichzelf concluderen dat Jezus’ woorden na diens dood door anderen zijn geredigeerd. Die woorden zijn van het Aramees omgezet naar het Grieks, ze zijn aangevuld met kennis die Jezus zelf nog niet bezat (bij voorbeeld de val van Jeruzalem in het jaar 70). Het Nieuwe Testament biedt kortom een fraai voorbeeld van culturele evolutie.

Omgekeerd merkt wie oplet in de kerk meteen hoeveel het geloof in omgekeerde richting te bieden heeft aan de school. Feitenkennis en redelijk inzicht zeggen niet alles. Ze kunnen worden misbruikt om de vrijheid opnieuw te beknotten (Meijboom was bepaald geen liefhebber van de door het ‘wetenschappelijke’ socialisme van zijn dagen bepleite dictatuur van het proletariaat!).

Idealisme
Ze garanderen niet dat de burger zich gaat inzetten voor de maatschappij, voor de kansen van de jeugd. Daarvoor is idealisme nodig, een breder perspectief, een vorm van geloof. Hoogste doel voor Meijboom is: het sturen van de menselijke evolutie in de goede richting. Assen, met zijn uitstekende onderwijsfaciliteiten en met zijn unieke archeologische collectie, vormt voor dat streven een uitstekend startpunt …

Gert van Klinken geeft op 1 oktober een lezing tijdens de feestelijke dag ter gelegenheid van het 111-jarig bestaan van de VVP Assen.

Foto: theirhistory via Compfight cc

Zinweb Redactie
De redactie van Zinweb bestaat uit een team van bevlogen jonge journalisten. De redactie publiceert eigen artikelen of plaatst gastartikelen van experts. Raadpleeg de contactpagina voor een overzicht.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *