Religieuze lobby domineert Europese politiek

Het gaat dan om uiterst conservatieve krachten, want seculiere bewegingen en progressieve religieuze lobby’s worden nauwelijks gehoord. ‘Er ontstaat een Europese pendant van de ‘Religious Right* in de Verenigde Staten.
 

Godsdienstvrijheid wordt vaak opgevat als collectief recht van een religie om zich te onttrekken aan de wet, in het bijzonder de Europese Grondrechten,’ aldus Europarlementariër Sophie in ’t Veld.

In ’t Veld: De oude verstrengeling van kerkelijk en wereldlijk gezag is in veel landen tot op heden nog voelbaar.

In Groot-Brittannië is het staatshoofd tevens hoofd van de kerk en hebben prelaten zitting in het parlement. Finland en Denemarken hebben nog een staatsgodsdienst, in Griekenland voerde tot voor kort de orthodoxe kerk de burgerlijke stand.

De Europese Commissie durft nauwelijks op te treden als lidstaten met beroep op godsdienstvrijheid de EU-grondrechten met voeten treden.
‘Misschien wordt het tijd,’ aldus In ’t Veld, ‘om ‘vrijheid van godsdienst’ te vervangen door vrijheid van levensbeschouwing of geweten, een individueel recht waar 500 miljoen Europeanen in al hun diversiteit aanspraak op kunnen maken.

* Religious Right (Religieus Rechts) is een dominante factie binnen de Republikeinse Partij die veel aanhangers telt onder belijdende Christenen van orthodoxe en behoudende signatuur. Vroeger behoorden er vooral Evangelicale en orthodox protestantse christenen tot de factie van Religious Right, maar tegenwoordig treffen we er ook rooms-katholieken en aanhangers van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de Laatste Dagen aan.

Religious Right is tegen abortus, het homohuwelijk en stamcelonderzoek. In sommige staten pogen aanhangers soms succesvol) onderwijs over de evolutieleer tegen te houden en te vervangen door onderwijs gebaseerd op een zeer letterlijke interpretatie van de Bijbel. (Wikipedia)
Zie: ‘We don’t do God’

Illustr: De Morgen

Zinzoeker Paul Delfgaauw verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar.  http://vangodenenmensen.web-log.nl/

Paul Delfgaauw
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *