Religie steeds minder belangrijk in Amerika

Het belang van godsdienst lijkt steeds verder af te nemen in de Verenigde Staten van Amerika. Dit terwijl het land van oudsher juist sterk religieus is.

Een religieus land

Dat het land van oudsher zoveel religieuze betrokkenheid kent wordt door velen uitgelegd aan de hand van de scheiding van kerk en staat aan de ene kant en religieus pluralisme aan de andere kant. Veel religies die in eigen land vervolgd werden zijn uitgeweken naar de Verenigde Staten om daar in vrijheid hun geloof te kunnen belijden. Omdat er geen staatssteun voor religies bestond, moest de religieuze gemeente zelf zorgen voor genoeg financiën en leden om te kunnen blijven bestaan.

Dit zorgde voor wat beschreven kan worden als een religieuze markt. Religies waren in een competitie om ledenaantallen beland. Dit zorgde echter juist wel voor meer religieuze betrokkenheid in het algemeen, waar veel methoden om nieuwe leden te werven zeer effectief waren en omdat religie een zeer zichtbaar onderdeel van de samenleving vormde. Dit zorgde er ook voor dat mensen er meer mee bezig waren.

Leegloop

Er lijkt nu toch een verandering gaande te zijn. Volgens een artikel loopt de maandelijkse kerkgang terug van 62 naar 52 procent. Bovendien loopt het aantal dit zich als niet-religieus (non-religious) identificeert op van één op de twintig naar drie op de twintig. Het is niet gemakkelijk te verklaren waar dit door komt. Sommigen zeggen dat het toch het pluralisme is, waardoor mensen niet goed kunnen kiezen. Als alle religies iets anders beweren, hoe kan iemand zonder religie dan besluiten welke juist is zonder objectief toetscriterium?

Verstedelijking zorgt er bovendien voor dat het voor religieuze gemeenschappen minder gemakkelijk is zich af te zonderen. Mensen die in steden wonen worden meer geconfronteerd met religieus pluralisme, en steden blijven alsmaar groeien. Er zijn uiteraard ook andere oorzaken te bedenken, zoals de gemakkelijke beschikbaarheid van informatie door het internet en de negatieve publiciteit over religies in de media.

Een gedaanteverandering

Er zijn echter ook mensen die stellen dat religie niet verdwijnt, maar slechts verandert. Dat er minder mensen naar de kerk gaan wil misschien nog niet zeggen dat religie als zodanig ook verdwijnt. Dat is een zeer traditioneel-christelijke manier om daar tegenaan te kijken. Er wordt wel gesteld dat religie juist verandert, steeds meer weg van een geïnstitutionaliseerd fenomeen naar iets dat mensen persoonlijk ervaren. De populariteit van een verschijnsel als mindfulness kan dit idee bevestigen.

Lees het volledige artikel Religie steeds minder belangrijk voor de Amerikanen op de website van de EO.

Afbeelding: Wikimedia

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *