Religie is business (1)

Religie is iets prachtigs, dat staat buiten kijf. Maar religie is ook gewoon handel. Er gaan gigantische hoeveelheden geld in om. Op je geloof, het heiligste der heiligen, ga je niet bezuinigen. En dit is niet religiegebonden. Het komt in elke religie voor. Laten we de ´etrog´ als casus verder belichten.

Loofhuttenfeest

Elk jaar vieren de Joden over de hele wereld het loofhuttenfeest. Bij dit feest, dat de Joden Soekot noemen, vieren de joden dat de Israëlieten 40 dagen in de Sinaïwoestijn onder Gods bescherming hebben rondgezworven. Dit feest wordt beschreven in de Tenach, de hebreeuwse Bijbel. Hierin komen de regels voor waarin de Joden wordt opgedragen dit feest elk jaar te vieren. Dit feest dient gevierd te worden in een loofhut (soekot). Dat is tegenwoordig meestal een tent in de tuin waaronder gegeten en gedronken wordt.

Arba’a miniem

Één van de belangrijkste gebruiken is het zwaaien van vier producten van een boom. Volgens het Bijbelboek Leviticus (Wajikra in de Tenach) is het zwaaien hiervan nodig om zeven dagen lang vreugdevol te zijn. Wat die producten precies zijn staat niet duidelijk in het Bijbelboek, maar de overlevering heeft daar duidelijke regels voor opgesteld. Het zijn drie soorten takken (haddasiem (mirretakken), aravot (wilgentakken) en loelav (palmtak)) die samengebonden worden en waar vervolgens een etrog tegenaan gehouden wordt.

Etrog

De etrog is een citrusvrucht. Het heeft heel veel weg van een citroen, maar het mag absoluut geen citroen zijn. De verzen uit Leviticus kunnen volgens de rabbijnen alleen maar een etrog beschrijven, terwijl dat nergens expliciet staat. De handel in etrogiem is daarmee booming. De eisen die gesteld worden aan een etrog maakt dat een goede etrog zo zeldzaam is dat de prijzen van een etrog kunnen liggen tussen de €85 en €200 euro. Een etroghandelaar op de markt verkoopt etrogiem per stuk en er staan rijen voor de tafels met aanwezige rabbijnen die jouw etrog zullen beoordelen. Op deze manier weet je zeker dat jouw etrog goedgekeurd is. Elk vlekje of oneffenheid is dodelijk.

Kistje

In ‘De Koosjere hamvraag‘ van de Joodse Omroep gaat programmamaker Jigal Krant het hele proces na. Hij probeert een goede etrog te kopen voor een leuk prijsje, maar valt van de ene verbazing in de andere. Als hij een mooie kist probeert te kopen om zijn etrog in te doen wordt er op zijn geweten gespeeld. De vrouw van de winkel raakt zelfs geïrriteerd als Krant haar vraagt wat de prijs is van het exemplaar wat ze hem wil verkopen. “Geld is toch niet belangrijk? Het gaat om je geloof!” Het prachtig afgewerkte zilveren kistje kost duizenden euro´s.

Business

Het gaat op deze manier in veel religies. Als het om je geloof gaat mag je geen concessies doen. Zelfs als het volkomen arbitrair is aan welke regels je moet voldoen. Het onderscheid tussen een etrog van €200 euro en een citroen van €0,50 euro is onduidelijk. Er staat alleen dat het een perfecte vrucht moet zijn. Zelfs het woord ‘perfect’ is arbitrair. Religie is business. Volgende keer meer.

Bekijk deel 1 van De Koosjere Hamvraag over de etrog hier

Bekijk deel 2 van De Koosjere Hamvraag over de etrog hier

Photo Credit: shalom11 via Compfight cc

Kalle Brüsewitz
Kalle Brüsewitz (soulchecker.nl) is afgestudeerd in de theaterwetenschappen en kunsteducatie en is werkzaam als freelancer op het gebied van journalistiek en kunsteducatie. Hij noemt zich SoulChecker en zoekt naar dat waar mensen zich geraakt door voelen; in kunst, politiek en religie. Ook werkt hij als coördinator in een Aanloopcentrum voor iedereen die behoefte heeft aan koffie en een praatje.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *