Recensie: En Plein Publiek! Religie en geloven in het publieke domein

In deze recensie bespreekt Marian Taalman een recent verschenen boek met “een achttal hoofdstukken die uitnodigen om na te denken en met anderen in gesprek te gaan over de zichtbaarheid van levensovertuiging, het delen van inspiratie en werkelijk naar elkaar luisteren.”

Hoort geloof terug ‘achter de voordeur’?
Een prikkelende vraag in het nieuwe boek van de Toer Reeks, gespreksboeken voor kerk en gemeente. Predikanten spraken recentelijk in een internationale conferentie over ‘God in de publieke ruimte’ (lees: alles tussen thuis, werk en overheid). Eén van de vragen was: helpt het onze samenleving verder om het gesprek, de dialoog, aan te gaan over religie en geloven in onze huidige cultuur, politiek en samenleving?

Dit boekje sluit qua inhoud prima aan op de verscheidenheid aan opvattingen die hierover wereldwijd bestaan.‘Lange tijd was het ‘not done’ om in het openbaar, buiten je geloofsgemeenschap, te spreken over religie in het algemeen en jouw geloof in het bijzonder.’ zo begint de inleiding. Het lijkt erop dat onze multiculturele samenleving daarin meer ruimte heeft gebracht. Toch klinkt in onze maatschappij weer steeds meer het geluid dat er geen plaats is voor religie en geloof in het publieke domein.

Acht verschillende invalshoeken
We maken kort kennis met acht boeiende persoonlijkheden, die hun sporen in het publieke domein (de maatschappij) verdiend hebben. Ze mogen het christendom, jodendom, islam, humanisme en atheïsme vertegenwoordigen. Hun visies gaan van behoudend naar vooruitstrevend en van orthodox naar vrijzinnig. De interviews met hen geven een mooi doorkijkje naar de context waarin zij zijn opgegroeid. En over hun zoektocht naar de integratie hiervan in hun dagelijks leven, vanuit de vraag ‘wat inspireert mij?’.

Persoonlijk had ik het wel verrijkend gevonden als ook het boeddhisme en het hindoeïsme hierbij vertegenwoordigd waren, aangezien ook deze levensbeschouwelijke stromingen deel uitmaken van onze maatschappij.

Actuele discussies
Er zijn een aantal discussies die de laatste jaren regelmatig in de media terug komen, zoals: besnijdenis, ritueel slachten, de ‘zichtbaarheid’ van levensbeschouwelijke gebruiken en rituelen, het recht op gewetensbezwaar, de plaats van geloof in onderwijs en opvoeding en de vraag of geloof boven de wet staat. Maar ook de discussie over botsende grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. En de plaats die nieuwe rituelen (zoals stille tochten, bloemen en knuffels neerleggen, etc.), ontstaan in de publieke ruimte, innemen.

Handvatten
Dit boek wil handvatten aanreiken om te spreken over deze thema’s. Juist in een geseculariseerde samenleving, waar angst voor fundamentalisme en religieus gemotiveerd geweld dialoog dreigt te overstemmen. De verschillende visies bieden steeds weer een verrassing voor de lezer en de gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk helpen om de dialoog aan te gaan. Ze zetten je even stil bij je eigen overtuiging en aandeel in het publieke debat.

Praktische informatie
En plein public! Religie en geloven in het publieke domein. Door Nelleke de Jong-van den Berg, met visie en inspiratie van Marianne van Praag, Ruard Ganzevoort, Sophie van Bijsterveld, Ahmed Marcouch, Carola Schouten, Mechteld Jansen en Herman Philipse.
Uitgeverij Boekencentrum, ISBN 978 90 239 2834 8.

Afbeelding: D.Munoz-Santos via Compfight cc

Marian Taalman - de Ruiter
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *