Recensie: De Zeven Zuilen

Op basis van bekende uitspraken van Mozes, Plato, Jezus, Mohammed, Nietzsche en Martin Luther King hebben Herman Koetsveld en Enis Odaci gesprekken gevoerd met zeven mensen in verschillende posities in de samenleving. Een recensie door Tanja van Leeuwen.

Zeven zuilen

De Zeven Zuilen is een boeiend verslag van de zeven gesprekken die Koetsveld en Odaci gevoerd hebben over zes bekende uitspraken, zoals bijvoorbeeld ‘I have a dream’ van Martin Luther King en ‘God is dood’ van Nietzsche. Iedere gesprekspartner werd gevraagd op deze uitspraken te reageren en daar zelf een zevende stelling aan toe te voegen. De schrijvers verwijzen met de titel De Zeven Zuilen op een speelse manier naar de Vijf Zuilen van de islam en de zes plus een dagen van de schepping.

Het zijn ook duidelijk gesprekken en geen interviews. De christen Herman Koetsveld en de moslim Enis Odaci treden niet hinderlijk op de voorgrond, maar zijn wel met hun visie in de gesprekken aanwezig.

De gesprekken

De gesprekken met de zeven verschillende gesprekspartners leveren zeven verschillende visies op de uitspraken van Mozes, Plato, Jezus, Mohammed, Nietzsche en Martin Luther King op. De ene visie zal meer aanspreken dan de andere en deze variëteit is meteen het waardevolle van het boek. Een islamoloog, een politicoloog, een senator van Groen Links, een orthodox rabbijn, een docent filosofie, een predikant en de hoofdredacteur van Happinez reageren allemaal anders op een stelling als ‘God is dood’. Ruard Ganzevoort doet bij deze stelling bijvoorbeeld de uitspraak: ‘Ik maak mij niet zo druk om ontkerkelijking, secularisering of het verlies van instituten, maar wel om het verlies van taal. Dat mensen niet meer de taal kunnen vinden om die heel diepe ervaringen te kunnen duiden’. Dat is een uitspraak die aanknopingspunten biedt om met elkaar in gesprek te gaan.

Gespreksgroepen

En dat is ook wat Koetsveld en Odaci voor ogen stond bij het optekenen van de gesprekken. Ze bieden in hun boek niet alleen interessante reacties op de zes stellingen, de gesprekken nodigen ook uit om te bedenken wat je als lezer zelf voor gedachten hebt bij de stellingen en welke zevende stelling je zelf zou willen formuleren. De schrijvers verwijzen achter in hun boek naar hun gezamenlijke website waarop ze diverse handreikingen gezet hebben om in een groep(je) over de tekst van De Zeven Zuilen, of de stellingen hierin, in gesprek te gaan. Die gesprekken kunnen de aanleiding zijn om met elkaar taal op te sporen waarmee diepe ervaringen geduid kunnen worden.

De Zeven Zuilen is een mooi uitgevoerd boek om met de handreikingen van de website van Koetsveld en Odaci onder begeleiding van een gespreksleider, die enigszins vertrouwd is met de materie, in groepen de aangereikte thema’s te verkennen en zo tot een goed gesprek te komen over onderwerpen die raken aan God, geest en tijdgeest.

Over het boek:

DZZDe Zeven Zuilen. Gesprekken over God, geest en tijdgeest
Herman Koetsveld en Enis Odaci
141 p. Berne Media | uitgeverij abdij van berne

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: van de website van Herman Koetsveld en Enis Odaci.

Tanja van Leeuwen
Tanja van Leeuwen (@tanjavanleeuwen) is identiteitsbegeleider en bezig met een promotieonderzoek naar bronnen van waarden van leerkrachten op een katholieke basisschool
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *