Predikanten bepleiten K(r)oningsviering

Predikantenplatform Op Goed Gerucht hoopt dat kerken op zondag 28 april een ‘K(r)oningsviering’ organiseren. De organisatie schrijft: ‘Kerk en Staat dienen verschillende heren. God, Vaderland en Oranje zijn al lang geen vanzelfsprekende drie-eenheid meer. Maar ook wij voelen ons aangesproken door het motto voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander: Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Ook wij hebben een droom. Wij dromen ervan dat er op zondag 28 april in kerken in heel Nederland K(r)oningsvieringen worden gehouden.’

Op Goed Gerucht wil alle kerken uitnodigen, van protestants tot evangelisch, van rooms- tot oud-katholiek, rechtzinnig of vrijzinnig, oranjegezind of republikeins, dit plan vorm te geven, door op 28 april op eigen wijze de k(r)oning te vieren en zo dromen en inspiratie voor de koning te delen. Geïnteresseerden kunnen zich melden op www.facebook.com/opgoedgerucht. Daar kan men alvast inspirerende dromen en verhalen kwijt en suggesties voor teksten lezen die in een k(r)oningsviering te gebruiken zijn. 

Theologie
Op Goed Gerucht (OGG) kan getypeerd worden als een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen die midden in de samenleving staan. Ze kent geen eenduidig en welomschreven gedachtegoed. OGG staat juist voor vrijheid en ruimte in theologie en verkondiging. Deze ruimte van het Woord verdraagt zich niet met dichtgetimmerde dogmatische concepten. En als er gesproken moet worden, dan in alle voorlopigheid, het liefst in de vorm van een pamflet of vlugschrift. Met woorden die willen inspireren of ontregelen. Want zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie gaat hand in hand met een kritische blik op kerk en maatschappij.

De aandacht van OGG richt zich met name op de volgende terreinen:
– theologie en kerk: uitdiepen van belangwekkende ontwikkelingen op het gebied van godsdienst en samenleving, aanzetten tot een creatief antwoord op de secularisatie en tot nieuwe bezieling van de kerk
– cultuur en maatschappij: in gesprek gaan met onze (post)moderne tijd, met bijzondere aandacht voor literatuur, muziek en beeldende kunst
– predikant en ambt: stimuleren van een eigentijds predikantschap

Bron: Op Goed Gerucht/IKON
Foto: deVos/flickr 

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *