Predikant (m/v) Krommenie, Wormer, Wormerveer en Zaandam

De vier Zaanse Doopsgezinde gemeentes Krommenie, Wormer, Wormerveer en Zaandam streven naar regionale integratie. In alle vier de gemeentes is de positie van predikant vacant. Om onze samenwerking te intensiveren gaat onze voorkeur uit naar het aanstellen van een gezamenlijke predikant voor 80% van een volledige werkweek.

De DG Zaandam heeft hiernaast een pastoraal werker voor 40% van een volledige werkweek.
De verschillende gemeentes zijn open en actieve, ondogmatische christelijke gemeenschappen. De leden en vrienden verwoorden, vieren en beleven hun geloof op moderne, kritische wijze, op basis van een eigentijds ver-staan van de Bijbel. Het leven en de woorden van Jezus zijn voor ons richtinggevend, met name zijn liefdevolle, geweldloze omgang met elke mens die hij ontmoet(te). Vanuit deze grondregel willen wij zijn: – een vredesge-meenschap – een ontmoetingsplaats voor mensen die willen werken aan de vormgeving en de ontwikkeling van hun geloofsleven – een open gemeenschap, waarin mensen bereid zijn naar elkaar te luisteren, zich voor elkaar open te stellen en met elkaar ‘het leven’ te vieren, zich te bezinnen op hun taak en verantwoordelijkheid in de we-reld – een geestelijk onderdak voor mensen die met ons ondogmatisch willen nadenken over vragen van zingeving.
In het programma dat we aanbieden komt tot uitdrukking dat we woorden en daden met elkaar willen verbinden. Er is aandacht voor spiritualiteit en voor de wijze waarop we ons geloof in praktijk willen brengen in gerechtigheid, vrede, en heelheid van de schepping. Indachtig bovenstaande willen onze gemeentes naar buiten treden, bruggen bouwen om te komen tot vernieuwing.

Taken:
• stimuleren van vernieuwing en verandering binnen de samenwerkende gemeentes
• coördinatie en aansturing van diverse groepen/kringen
• 15 – 20 preekbeurten per jaar
• bezoeken van onze (oudere) zusters en broeders in samenspraak met de pastoraal werker

We zoeken iemand met:
• bij voorkeur een doopsgezinde achtergrond en bij voorkeur geboren na 1970
• een academische theologische of gelijkwaardige opleiding
• bij voorkeur ervaring in een combinatie- of regiogemeente
• een goed netwerk om gastpredikanten/sprekers voor groepen/kringen te werven
• goede communicatieve en sociale vaardigheden
• organisatorische eigenschappen in werk onder jeugdigen en ouderen

We denken hierbij aan iemand:
• bij wie zaken als empathie, charisma en enthousiasme belangrijk zijn voor zijn of haar werk
• voor wie de vertaalslag van Bijbel naar de actualiteit prioriteit heeft
• die in de sterk veranderende maatschappelijke omstandigheden initiatieven durft te ondernemen,
en vernieuwende experimenten niet uit de weg gaat
• die ook over de grenzen van de gemeentes durft uit te kijken, d.w.z. die bruggen bouwt,
zowel tussen als buiten de Zaanse doopsgezinde gemeentes
• met het vermogen de zelfstandig werkende groepen/kringen te stimuleren

Werktijden
Verdeeld (in overleg met kerkenraden en pastorale werker) over meerdere dagdelen – ook in de
avonduren.

Arbeidsvoorwaarden
Bij aanstelling worden de richtlijnen van de ADS/IDGP gevolgd. De vier gemeentes zullen
afzonderlijk een jaarcontract aanbieden dat wordt gebundeld door de ADS/IDGP, met mogelijkheid
tot verlenging.

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van referenties zien we graag uiterlijk 15 april 2015 tegemoet:
J. van Renselaar, Fred Waltonlaan 8, 1561 EC Krommenie; e-mail: jevaner@xs4all.nl

Contactinformatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: D.J. van der Sluis; B. Verstegenstraat 77, 1551 TC Westzaan, tel. 075-6402271, e-mail: do.sluis@wxs.nl

Zie ook onze websites: www.dgkrommenie.doopsgezind.nl | www.dgwormerveer.doopsgezind.nl | www.dgzaandam.doopsgezind.nl

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *