Parlement voor wereldreligies 2015

Het is bekend waar het parlement voor wereldreligies 2015 zal worden gehouden. Dit zal in Salt Lake City, Utah in de Verenigde Staten zijn.

Wat is het parlement voor wereldreligies?

Het is een plek waar interreligieuze activisten, die zich hard maken om van elkaar te kunnen leren en naar elkaar te kunnen luisteren, samen kunnen komen. Het wordt bovendien gezien als een middel in de strijd tegen haat, in de Verenigde Staten, maar ook elders. Slechts als religieuze gemeenschappen zich eensgezind hierin opstellen valt die haat wellicht een halt toe te roepen.

Er wordt ook niet vanuit gegaan dat slechts één religie het monopolie op de waarheid kan hebben. Naar een model gebaseerd op het denken van Gandhi wordt er vanuit gegaan dat de waarheid slechts te vinden is aan de hand van onderdelen uit alle religies, en slechts is weggelegd voor zij die zich er voor open willen stellen. 

Wat wordt er besproken?

Deze opvattingen bepalen uiteraard de toon en de thema’s die er de revue zullen passeren. Wat staat er dan allemaal op de agenda? Compassie is uiteraard een onderwerp dat veel aandacht verdient. Samen met de organisatie Charter for Compassion wordt hier aandacht aan geschonken. Het Charter for Compassion, een geesteskind van Karen Armstrong, weet velen wereldwijd tot compassie te inspireren en motiveren.

Ook wordt er stilgestaan bij de zaken die alle religies gemeen lijken te hebben. Wat overstijgt aan waarden alle wereldreligies en wat hebben ze gemeenschappelijk? Bij monde van Sande Hart van het United Religions Initiative wordt hier invulling aan gegeven. Centraal staat ook daarbij nadenken over de zaken die de gemeenschap, de familie, land, ecologie en rechtvaardigheid bedreigen.

Meer informatie

De bijeenkomst zal plaatsvinden 15-19 oktober 2015. Lees meer over deze bijzondere bijeenkomst en wat er allemaal zal worden behandeld op de website van het parlement voor wereldreligies. Voor de snelle beslissers bestaat er zelfs al de mogelijkheid om zich aan te melden

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *