Op weg naar Conversation Management (1)

Alexander Overdiep schreef een artikel over ‘conversation management’ in het Remonstrantse maandblad Adrem van mei 2011. Hij gaat daarbij in op de wijze waarop kerken in de toekomst beter zouden kunnen communiceren over hun ‘produkt’ of ‘werk’. Dit artikel is in 2 delen op Zinprofiel geplaatst.  Vanaf 2 juni kunt u deel 2 van dit artikel lezen.

Communicatie, een dikwijls onhandig ‘containerbegrip’, is in de kerk in korte tijd enorm in beweging gekomen. Zo’n 15 jaar terug ging het in de gemeenten vooral over de promotie van het programma, over het alert zijn op nieuwswaarde van de eigen activiteiten en over het maken van doeltreffende persberichten en affiches en de effectieve verspreiding daarvan. Zo’n tien jaar terug brak het inzicht door dat een ‘eigen’ website ook zo z’n voordelen had, zelfs voor de eigen leden en vrienden. Maar alleen bij uitzondering was er vanuit de kerk (landelijk of vanuit een gemeente) deelname in het openbaar aan een maatschappelijk of politiek debat of thema. Dat is jammer. De kerk hoort thuis in het maatschappelijke bestel, maar moet de consequenties daarvan dan ook trekken door van zich te laten horen.

Producten en diensten 
Voor een deel komt dat ook wel door onduidelijkheid over wat de kerk te bieden heeft. Want wat is nu het ‘handelingsperspectief’ voor degene die iets leest over een visie of standpunt van een kerkgenootschap. Voor marketing- en communicatie-vakmensen is de verleiding groot om de activiteiten van geloofsgemeenschappen gewoon eens helder te benoemen in de sfeer van producten en diensten. Dan krijg je iets concreets in de hand om door middel van communicatie aandacht voor te vragen. De overheid doet dat toch ook al, dus waarom de kerken niet?

De kerk heeft meer in huis dan de producten en diensten die men wel kent en daarbij gaat het vooral om het gemeenschapsvormende element. Maar daar spreken de kerken nauwelijks over, ook omdat onderzoeken aangeven dat mensen ‘binding’ ontwijken. En doordat we voorbij gaan aan de productenbenadering is het  ‘aanbod’ van (producten van) de kerken ook niet makkelijk in onderzoek te vergelijken met het aanbod van anderen en leren we de wensen van consumenten op ons terrein niet kennen. Daarom ‘redden’ we het als kerken onvoldoende om onze gebouwen vol te krijgen. Terwijl de sociale dwang uit het verleden zorgde voor volle kerken, moeten de geloofsgemeenschappen nu actief op consumentenniveau laten zien waar ze maatschappelijk staan en voor wie ze onder welke omstandigheden een rol kunnen en zullen spelen.

Kerk als merk
Het ‘communicatieve ongemak’ wordt nog versterkt, doordat we in de kerken nooit hebben nagedacht over een kerkgenootschap als ‘merk’. Alhoewel: bij de remonstranten zitten we er al relatief dichtbij. Vanuit de onderscheidende achtergrond, traditie, alledaagse en maatschappij-kritische levensbeschouwelijke visie en cultuur en wetenschap-georiënteerde programma-ontwikkeling, is er veel voor te zeggen ‘remonstranten’ echt eens als een merk te ontwikkelen en ‘in de markt te zetten’.

Alexander Overdiep
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *