Op weg naar Busan (1) – Iris Speckmann

Namens de Nederlandse doopsgezinden zal Iris Speckmann aanwezig zijn tijdens de Assemblée van de Wereldraad van Kerken in Busan, Zuid-Korea van 30 oktober tot 8 november. Dit houdt meer in dan het ‘gewoon’ bezoeken van een conferentie, er komt heel wat bij kijken, waarover zij vertelt in deze blog. Komende tijd plaatst Zinweb enige blogs van mensen die als afgevaardigde namens kerken naar Busan afreizen. 

Nu de weken wegtikken voor het vertrek naar Busan zijn er toch wat mensen die me vragen of ik een ‘blog’ bij ga houden. Dat wil zeggen: een dagboek, met iedere dag een ‘stukje’. Vooruit dan maar!

En om gelijk maar te beginnen, iets over mijn planning. Er staat verschrikkelijk veel op het programma, die 10 dagen in Korea. Een deelnemer moet keuzes maken.

Kerkpolitiek
Een afgevaardigde (stemgerechtigde) moet in elk geval bij de plenaire sessies zijn. Rapporten en meerjarenplannen moeten besproken en aangenomen worden, er moeten leden gekozen worden voor allerhande commissies. Het werk van een afgevaardigde is behoorlijk politiek. Hoe krijg je de juiste mensen in de juiste commissies. Het liefst wil je mensen uit je eigen regio, zeker op onderwerpen die er voor jou toe doen. Kortom: daar moet je gewoon bij zijn, daar ben je afgevaardigde voor.

Oecumenische overlegrondes
Daarnaast zijn er de ‘ecumenical conversations’, overlegrondes in grote subgroepen. Uit de 21 onderwerpen moet je er één kiezen, waarvan je 4 keer 1,5 uur deelneemt aan het gesprek. Nu ja: het zullen grote groepen zijn, dus ik ben benieuwd naar de werkwijze en naar de input die je kunt doen. Waarschijnlijk is het ‘veel nemen, weinig brengen’. Men zegt dat deze overlegrondes invloed hebben op de inhoudelijke agenda ná Busan, maar dat ‘moet ik nog maar zien’.

Ik heb gekozen voor “Bonding with the marginalized for a just and inclusive church” (EC11), ik hoop dat dat gehonoreerd wordt.  Het gaat om de ‘inclusieve kerk’, kerk zijn voor mensen aan de rand van de gemeenschap. Zowel wereldwijd als lokaal hebben kerken moeite om andersdenkenden, mensen van andere culturen, seksuele geaardheid etc, te verwelkomen en zonodig te beschermen. Het is de roeping van de kerk op te komen voor misdeelden, kwetsbaren. In de praktijk aarzelt de kerk: ‘Wat is het probleem?’

De Engelse tekst stelt:

The conversation will address some of the major hesitations churches encounter in responding to marginalized groups and explore creative possibilities for churches to become alternative and inclusive communities, drawing from the experience of the struggles against racism and casteism and on the witness of Indigenous Peoples, people with disabilities, migrant workers and others.

Workshops
Er is drie dagen lang een grote keuze aan workshops. Kiezen is een hele kunst. Waar kun je veel leren, inspiratie vinden? Maandag 4 november ben ik bij Sarah Augustine’s workshopWalking with Indigenous Peoples to End Global Apartheid (WS208). Sarah was afgelopen januari in Almere, Zwolle en Amsterdam om te vertellen over het onrecht dat Wayana (inheemse bevolking levend in de grensstreek van Suriname, Frans-Guyana en Brazilië) ondergaan en hoe moeilijk het is voor deze mensen op te komen voor hun mensenrechten.

De Engelse tekst ter introductie van deze workshop stelt:

This workshop will reveal the impact of the doctrine by sharing case studies of indigenous peoples around the globe. It will further explore how the WCC and member denominations can join indigenous peoples who seek to dismantle the laws and policies that, for generations, have enforced a brutal form of apartheid. 

Dinsdag 5 november wil ik graag naar de workshop over seksualiteit in de kerk. Er is veel discriminatie op seksueel gebied, binnen en buiten de kerk. Vrouwen, homoseksuelen, mensen met een ‘afwijkende’ cultuur lopen risico achtergesteld te worden als het gaat om posities in de kerk, of dreigen slachtoffer te worden van seksuele haatmisdrijven. Soms is deze achterstelling gebaseerd op Bijbelexegese. Deze workshop beoogt een dialoog over dit thema: waar is consensus, waar gaan de opvattingen uiteen. Dr. P. Post schreef een artikel voor mijn website hierover, dat me helpt in de voorbereiding op deze workshop. Ervaring leert dat Nederlanders vaak wat liberaler denken over deze onderwerpen, maar de uitdaging is werkelijk in dialoog te gaan, in plaats van een discussie te ontketenen waar niet meer naar elkaar geluisterd wordt.

Woensdag 6 en donderdag 7 november weet ik nog niet waar ik naar toe zal gaan, er zijn te veel opties om nu al een keuze te kunnen maken!

Meer weten over Iris Speckmann die naar Busan gaat? Kijk dan op www.wccdutchmennonite.com/

Iris Speckmann
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *