Op eigen benen staan? Autonomie in de zorg

Het Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek & Zorg organiseert op maandag 27 mei 2013 de studiedag ‘Op eigen benen staan? Autonomie als horizon in de zorg’. Het netwerk wil een platform bieden voor kennisdeling op het gebied van zingeving, spiritualiteit en ethiek in de zorg binnen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Tijdens deze eerste studiedag wordt gesproken over o.a. autonomie, zelfbeschikking en zelfredzaamheid in de zorgsector. 

Het netwerk is een nieuw initiatief vanuit de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

In de zorgsector is autonomie een waarde die niet meer weg te denken is. Zelfbeschikking en zelfredzaamheid, zelfmanagement en empowerment – ze vormen de wenkende horizon in de zorg. Autonomie is een waardevol ideaal in de zorg (…) dat de relatieve kwetsbaarheid van lijdende mensen, beperkt en aangetast in hun vermogen om iets te kunnen, veronderstelt en streeft naar een optimaal herstel binnen de gegeven mogelijkheden,’ schreef prof. dr. Frits de Lange in zijn boek ‘In andermans handen, over flow en grenzen in de zorg’.

Maar gaan we daarmee de goede kant op? Staat autonomie niet haaks op de essentie van zorg voor kwetsbare, afhankelijke mensen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van autonomie als horizon in de zorg? Waar stuit zij op haar grenzen? Dat zijn de vragen die tijdens de studiedag aan de orde komen.

De bijeenkomst vindt plaats op de Protestantse Theologische Universiteit, Oude Ebbingestraat 25, Groningen. De dag begint om 09.30u en eindigt om ongeveer 16.00u. De kosten voor de dag bedragen 30 euro. Inschrijven kan via deze link.

Programma:

Ochtend (voorzitter: Dr. Theo Boer, PThU)

09.30u Ontvangst met een kopje koffie of thee
10.00u Opening
10.10u Prof. dr. Frits de Lange, PThU
10.30u Prof. dr. Marian Verkerk, UMCG
10.50u Pauze
11.10u Dr. Christoph Jedan, RUG
11.30u Prof. dr. Hetty Zock, RUG
11.50u Discussie
12.30u Lunch

Middag (voorzitter: Dr. Martin Walton, PThU)

13.30u Marjanne Dijk, Isala Klinieken, Zwolle: Autonomie in het ziekenhuis
13.45u Sjoukje Eringa, Stichting De Hoven: Autonomie in het verpleeghuis
14.00u Peter van Dijk, Lentis: Autonomie in de GGZ
14.15u Gesprek
14.45u Pauze
15.15u Presentatie: Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek en Zorg
15.30u Inventarisatieronde
16.00u Afsluiting

Foto: Pixabay

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *