Oorlog moet illegaal worden!

Joris Vercammen –  ‘We zijn van mening dat vrede en het werken aan de vrede een onvervangbaar aspect van ons geloof is’, aldus de eerste zin van de ‘boodschap’ die de vredesconventie de wereld instuurde. Vrede als een gave en als een roeping.

 

De conventie zette het groots aan, maar was desondanks niet naïef. Alle vredeswerk begint immers bij de vaststelling dat conflicten tot het menselijke verkeer behoren én dat ze vaak uitmonden in geweld.
De conventie vond dan ook niet in het luchtledige plaats. Alle grote crisissen van de laatste 70 jaren passeerden wel de revue.

Indrukwekkende getuigenissen waren te beluisteren, van een overlevende van Hiroshima, tot de Dalits uit India of de Armeense aartsbisschop van Bagdad, mgr. Avak, en nog zoveel meer. Vastgesteld werd eveneens dat in sommige conflicten ook de kerken rechtstreeks of niet rechtstreeks betrokken zijn. Soms zijn het de machthebbers die onbeschaamd gebruik maken van het geloof om het grijpen naar de wapens te legitimeren. Kerken laten dat soms gebeuren omdat ze niet anders durven, of – en dat is erger – omdat ze er zelf denken voordeel uit te halen. De slotboodschap stelt dan ook dat christenen medeplichtig zijn aan het geweld in de wereld.
 
Vooruitgang
Maar we hebben ook vooruitgang geboekt. Ook dat behoort tot de vaststellingen. Tezamen met andere godsdiensten zijn we zover dat we ‘vrede’ als een kernwaarde van het geloof zijn gaan beschouwen. Nu kunnen alle gelovigen samen verklaren dat oorlog illegaal zou moeten worden verklaard. Meteen een concreet actiepunt.

Maar geen vrede zonder gerechtigheid. Vrede is altijd een ‘rechtvaardige vrede’ of het is geen vrede. Natuurlijk kan het al goed zijn om geweld terug te dringen ook al is het sociale onrecht daarmee nog niet opgelost, maar wapens zullen pas voorgoed zwijgen als ook dat laatste uit de wereld is geholpen. Op de kerken moet kunnen gerekend worden als het erom gaat onderdrukking en discriminatie, om welke reden dan ook, te bestrijden.

Hetzelfde is het geval voor de milieuproblematiek. ‘De milieucrisis is in de grond een morele en spirituele crisis’, stelt de slotboodschap. Kerken willen daarom de regeringen oproepen om zich in te zetten voor het ontwikkelen van een ecologisch duurzame economie. Meteen brengt ons dit bij het bestrijden van de armoede. Het is een schandaal dat er zoveel geld naar bewapening gaat terwijl we het hard nodig hebben om de armoede tegen te gaan en alle mensen voldoende te eten te geven. Er moet een omslag komen in het economisch denken en handelen.

‘De geschiedenis herinnert ons eraan dat geweld de wil van God tegenspreekt en nooit conflicten kan oplossen’, aldus de boodschap. Daarom moeten we af van de doctrine van de ‘rechtvaardige oorlog’, waarmee je in feite geen weg op kunt. Integendeel moeten we een leer van de ‘rechtvaardige vrede’ ontwikkelen.
Rechtvaardigheid en vrede zijn door deze conventie opnieuw in het hart van de oecumenische beweging gezet. En daar is grote behoefte aan!
 
Joris Vercammen is oud-katholiek Aartsbisschop van Utrecht

 

Bron: Doopsgezind NL no. 13

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *