De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Kampen-Noordoostpolder (VVH Kampen) organiseert uiteenlopende bijeenkomsten en activiteiten. Daarnaast faciliteert de vereniging ook initiatieven. De locatie van de VVH Kampen is een prachtig en historisch gebouw waar veel inspiratie is te vinden. 

www.vrijzinnigkampen.nl
VVH Kampen op Facebook

Bij ons …

 • vind je een plek waar je door praten, denken en doen je kunt verdiepen in het mysterie van het bestaan.
 • tref je individuen van diverse pluimage die kennis en ervaringen willen opdoen, contacten leggen, gedachten uitwisselen en tot samenwerking komen
 • kan ieders zoektocht verschillend en uniek zijn, toch helpen we elkaar met zoeken.   JOUW zoektocht is belangrijk, niet ONS levensanker
 • mag je, ondanks levensovertuiging en achtergrond, jezelf zijn
 • ervaar je diverse overtuigingen, rituelen, symbolen en traditionele verhalen waaruit je de eigen waarheid mag ontwikkelen.
 • kan ieders zoektocht verschillend en uniek zijn, toch helpen we elkaar zoeken naar ieder zijn eigen levensweg
 • is de voorganger je begeleider en coach, met ruime kennis van verschillende religieuze- en wijsheidstradities – een vertrouwde gesprekspartner
 • mag je over jouw weg vertellen, zodat ook wij jou en die weg leren kennen. Maar vraag ons gerust over onze levensroute
 • ontstaat innerlijke beroering ook door stilte, beeld, muziek, kunst en literatuur – jouw inspiratie
 • wordt God ook omringd door hen die niet in God geloven, hen die het (nog) niet weten of zich soms aangesproken voelen door God – allen zijn welkom en mogen zich thuis voelen
 • mag je door kritisch denken een eigen levensvisie ontwikkelen in deze snelle, gevarieerde, woelige en soms donkere wereld. Proberen we de soms onbegrijpelijke wereld te leren begrijpen en ontdekken hoe ermee om te gaan
 • delen we waarden als acceptatie, tolerantie, rechtvaardigheid en zelfverantwoording en dragen hiermee bij aan een pluriforme en multiculturele samenleving
 • bestaat er geen keurslijf van leefregels, vaste waarheden en strakke organisaties

Ga naar het overzicht van de activiteiten van VVH Kampen.