Over NVO

De Nieuwe Vrijzinnige Omroep stelt zich ten doel om:

  • geïnspireerd door een vrijzinnige en van tolerantie getuigende levenshouding de communicatie, meningsvorming en ontmoeting te bevorderen tussen mensen van verschillende religieuze of maatschappelijke overtuiging
  • bij te dragen tot de geestelijke opbouw en vernieuwing van de Nederlandse samenleving,
  • steun te bieden aan een vrijzinnige christelijke levenshouding, zoals deze in velerlei vorm, georganiseerd en individueel, in en buiten kerkelijke verbanden tot uitdrukking komt.

Stichting Nieuwe Vrijzinnige Omroep
Mailadres: info@zintheater.nl
KvK nr 41177411
Bank rek nr. 3541686 tnv NVO Ede

Donaties en schenkingen

De NVO kent als stichting geen leden, maar donaties zijn van harte welkom. De stichting NVO is bij de belastingdienst ingeschreven als culturele instelling. Donaties zijn dus aftrekbaar bij opgave inkomstenbelasting.

Ook kan de NVO worden opgenomen in uw nalatenschap. De NVO is vrijgesteld van successierechten en kan voor 100% van uw gift profiteren. Vraag uw notaris.

Bestuur

In het bestuur van de stichting hebben zitting:

  • Dr G. G. Geyskes, Bilthoven, (voorzitter)
  • G. A. IJ. Van Ginkel, Ede, (penningmeester)
  • C. de Haas, Usquert.

Een korte geschiedenis

De Nieuwe Vrijzinnige Omroep is in 1975 opgericht nadat de toenmalige V.P.R.O. de banden met het vrijzinnig protestantisme had verbroken: De V.P.R.O. raakte zijn puntjes kwijt, bleef zich wel VPRO noemen.

Het vrijzinnig protestantisme wilde toch weer een eigen omroep: de Nieuwe Vrijzinnige Omroep. Door allerlei onmogelijke eisen en voorwaarden is het nooit gelukt een zendmachtiging met bijbehorende subsidie te krijgen. Te kleine groep leden en sympathisanten, religieuze omroepen waren er al te veel en die wilden de vrijzinnigen er niet bij hebben.

Gelukkig heeft het internet een einde aan deze bevoogding gemaakt, al blijft het ontbreken van een rijksbijdrage een handicap.

website: www.zintheater.nl

Gerelateerde artikelen

,

Vrijzinnigheid in het basisonderwijs: De Dialoogschool

/
Vrijzinnigheid in onderwijs? Waar vind je dat als ouders? En hoe geef je levensbeschouwelijk onderwijs dat kinderen aanspreekt? Zinweb.nl ging op bezoek bij Tom Schoemaker, de ontwikkelaar van de 'Dialoogschool'.
,

NVO-Video: Jeroen Zijlstra's 'Breek'

/
Jeroen Zijlstra zit achter zijn vleugel in zijn atelier in zijn huis in Durgerdam. Durgerdam is de plek waar nu zijn hart ligt en het dorp dat hem in 2002 de Annie M.G. Schmidt-prijs bracht voor het beste kleinkunstlied van dat jaar bracht met 'Durgerdam Slaapt'. De nieuwst NVO-video over geloof en zijn lied 'Breek'. Door Kalle Brüsewitz.

NVO video: Geestelijke verzorging voor de huidige maatschappij

/
Etje Verhagen vertelt in deze video over hoe geestelijke verzorging in de hedendaagse samenleving vorm krijgt. Veel mensen zijn geen lid meer van een kerk. Maar waar moeten ze dan toch heen gedurende een crisiservaring?

Kracht in Haarlem

/
Mensen ondernemen steeds meer zelfstandig, om de dingen te verzorgen die naar eigen inzicht nog ontbreken. Het faciliteren van plekken en gelegenheden voor mensen om elkaar dan te vinden groeit ook. Er beginnen inmiddels nieuwe culturele patronen te ontstaan. In een gesprek met Nick Paterson van Kracht in Haarlem onderzoeken we de anatomie van deze nieuwe rituelen.