Horen met de ogen van je hart

Zoals elk ander mens stelt ook mijn leven een vraag aan me. Iedere keer opnieuw, steeds weer vanuit een ander begin word ik bezocht door de vraag over onze menselijke ervaring en hoe we ons daarin kunnen laten kennen – mede-delen, vind ik daarin een mooi woord. Over wat het leven mij/ons te geven heeft. Als filosoof, docent, publicist, gesprekspartner ben ik dan ook in de eerste plaats een toehoorder: pogend te delen wat ik ontvangen heb en te horen wat anderen mij te zeggen hebben. Altijd verkennend, immer onderzoekend.

Contact:

Groenewege 74
2211 EN Noordwijkerhout
Tel: 06-11327342
Mail: karin.melis@planet.nl
Website: karinmelis.nl

,

Inspiratie: Eenzaamheid - tussen Brel en Shaffy

/
Verwarde mensen in een isoleercel stoppen, is toch niet zo goed. Dat wijst onderzoek uit dat nog gaande is. Er zijn nog geen harde resultaten dus we moeten even een slag om de arm houden. Maar een experiment waarbij mensen die het moeilijk hebben, worden omringd door menselijke warmte, laat zien dat dat een veel positiever effect heeft dan een isoleercel.