Dat wat het meest eigen is aan iemand is bijna niet onder woorden te brengen. Toch voelt bijna iedereen het haarfijn aan als hij iemand ontmoet die eigen is met zichzelf. Congruent, kun je het noemen: hij of zij valt helemaal samen met zichzelf. De meesten van ons merken het ook als ze met iemand te maken krijgen die (nog) niet eigen is met zichzelf. Die eigenheid is als het ware (nog) niet ontloken, zit nog ingevouwen in de rol of rollen waarmee hij zich laat zien. Er is geen centrum zichtbaar en voelbaar van waaruit hij of zij leeft. Het ontbreekt deze persoon aan gerichte kracht en impact. Nog! Het eigene van ieder mens valt wel degelijk te ontdekken, en te ontluiken. Als je weet waar je moet zoeken.

Zoeker, schatgraver, inspirator, bezieler

Ik ben al meer dan een half leven op zoek naar het eigene. Dat van mijzelf en van anderen. Dat doe ik met groot enthousiasme en een, niet altijd te verhullen, gretigheid. Soms is dat ‘a hell of a job’; hard, confronterend en pijnlijk. Maar altijd heilzaam. Namelijk als mensen ontdekken, zoals ik ontdekt heb, dat er meer is. En misschien iets anders dan de rol en persoonlijkheid die zij zich hebben eigengemaakt, in het gezin van afkomst, in hun werkkring en hun relaties.

Zoekend, schatgravend, inspirerend, bezielend en ondersteunend stimuleer ik mensen om hun eigen bronnen te openen en vruchtbaar te maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen.

Ik werk als coach, trainer, inspirator, voorganger, docent, vertrouwenspersoon en schrijver. Vrijmoedig, vrijzinnig, vrijlatend en vrijblijvend.

Website: www.harmknoop.nl