Handvest voor Compassie NL is rechtstreeks verbonden met de internationale organisatie Charter for Compassion, voortgekomen uit het werk van Karen Armstrong.

Missie

–  Aandacht vestigen op de kracht en de waarde van compassie voor ieder mens persoonlijk en voor de samenleving als geheel
–  Aandacht geven aan daden van compassie en initiatieven in de lijn van het Charter for Compassion
–  Inspireren van mensen die zich aangesproken voelen door het Charter for Compassion
–  Community-building: mensen samenbrengen die compassie als leidraad voor hun handelen hebben

Visie

Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities en roept ons op om ieder ander altijd te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.  Ieder mens draagt het vermogen in zich om liefde, mededogen en vriendelijkheid te ontwikkelen. Compassie komt voort uit onze diepste wederzijdse afhankelijkheid en is essentieel voor menselijke relaties en een volwaardig mens-zijn. Compassie is de weg naar verlichting, en is onmisbaar voor de totstandkoming van een eerlijke economie en een vreedzame wereldgemeenschap.

Bezoek de website van Handvest voor Compassie NL

Evenementen Handvest voor Compassie NL