Als algemeen geestelijk verzorger en als psycholoog sta ik veel mensen bij die ernstig lichamelijk ziek zijn. Deze spirituele en psychologische begeleiding loopt soms uit in steun bieden tijdens de palliatieve fase en uiteindelijk stervensbegeleiding, zowel voor de patiënt als voor de naasten. Ook het leiden van de uitvaart kan tot mijn taken horen.

Ik probeer mensen in contact te brengen met hun bronnen, te helpen zich te verhouden met de levensvragen die op hun pad komen en de laatste periode van hun leven tot een waardevolle tijd te maken.

Als consulent van een palliatief consultteam ondersteun ik hulpverleners bij hun eigen vragen rond leven en sterven. Met het geven van onderwijs aan medewerkers uit diverse disciplines maak ik het spreken over leven en dood toegankelijker en help ik hen hun innerlijke ruimte te vergroten. In mijn praktijk voor psychologische hulp en geestelijke verzorging voer ik gesprekken met mensen die kampen met levensvragen, vooral als die opgeroepen zijn door levensbedreigende ziektes zoals kanker, copd, hartfalen en cva’s.

De confrontatie met een levensbedreigende aandoening is niet zo maar wat; het veroorzaakt vaak een aardbeving in het bestaan. Alle kaarten worden opnieuw geschud, de levensoriëntatie moet worden herzien. Het is heel begrijpelijk dat je daar wel wat steun bij kunt gebruiken, zeker in onze maatschappij waar veel mensen niet meer terug kunnen of willen vallen op de verklaringsmodellen die eerder vanzelfsprekend waren vanuit geloof of kerk.
Het leven met de dood voor ogen is geen gemakkelijke opgave. Het kleurt de beleving van de dagelijkse dingen, van de toekomst en soms ook van het verleden. Het met elkaar delen van deze ervaringen en onderzoeken wat de betekenis er van is voor het leven nu en in de toekomst, van verwachtingen en angsten, van de waarde en soms de irritatie van aangereikte steun, dit alles kan helpen bij het weer grip krijgen op het leven. In waardigheid en op je eigen manier kunnen ondergaan van het ziek zijn en uiteindelijk van het sterven voegt veel toe aan het leven van de patiënt en aan dat van de naasten.

In lezingen over zingeving, het omgaan met ernstige ziektes en de psychologische en spirituele aspecten van de palliatieve fase geef ik graag voorlichting. We zijn in onze maakbare maatschappij soms te ver afgeraakt van het verdragen, van het moeten leven met wat niet reparabel is, van het ontzag voor het Mysterie dat ondoorgrondelijk is maar waar we ook onze hoop op kunnen richten.

In workshops kan ik de deelnemers zelf laten ervaren wat het is te werken aan de vergroting van je innerlijke ruimte zodat je beter met jezelf en je naasten kunt omgaan in situaties waarin het moeilijk voor je is de zin er van in te zien, of waarin je geconfronteerd wordt met het naderend levenseinde.

Als voorganger met remonstrants preekconsent ben ik beschikbaar voor het leiden van vieringen en diensten.

Email:  e.k.verhagen@planet.nl
Telefoon: 038-4526480/
06-53675530
Website: www.debekenzwolle.nl