Nieuwe stromen

Een maand geleden ging in het doopsgezinde broederschapshuis Mennorode het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet van start. Een open doperse groep voor studie en ontmoeting waar theologische thema’s niet dogmatisch worden benaderd maar aan de orde komen in verbinding met cultuur en maatschappij. Er wordt gewerkt met moderne speelfilms en met literaire, filosofische en andere teksten .

De groep staat open voor allen die zich in een ondogmatisch klimaat thuis voelen. Er is de hoop dat ze als een (geloofs) gemeenschap gaat functioneren. Daarom wordt van de deelnemers gevraagd om zich voor een vaste periode te verbinden en worden de geprogrammeerde bijeenkomsten steeds met een korte viering afgesloten. Ook het diner, de borrel aan de bar en de overnachting stimuleren de onderlinge verbondenheid.
Ik heb zelf aan de wieg van de oprichting van deze groep gestaan en geloof in de kansen van dit nieuwe initiatief. Dit leerhuis kan een waardevolle aanvulling zijn op wat in gemeenten wordt geboden en misschien zelfs een alternatief voor hen die zich daar niet meer thuis voelen.
Want met de lokale gemeente als geloofsgemeenschap zijn velen niet meer vertrouwd. Het onderzoek God in Nederland toont aan dat kerken de aansluiting met de tijd en behoeften van mensen voor een deel verloren hebben. Een groot aantal mensen is geïnteresseerd in spiritualiteit en geloof maar stillen hun honger niet in de bestaande gemeenten.
Het is zinvol om de wijze waarop wij het geloof ‘organiseren’ kritisch tegen het licht te houden en de vraag te stellen: hoe kunnen we de zoekende mens in contact brengen met het Goede Nieuws en onze rijke traditie. Waarom zouden we , naast het vertrouwde gemeentemodel, niet op zoek gaan naar nieuwe vormen? De organisatie van de lokale gemeente is als zodanig niet heilig.
Jezus heeft immers niet een kerk gesticht maar het Koninkrijk verkondigd.
Zijn beweging is voortgezet in organisatievormen die de eerste christenen uit hun omgeving kenden. In de loop der tijden hebben die zich ontwikkeld van een open organisatie naar een vaste bedding met een meer formele structuur. De eenheid van organisatie, leer, geloof en identiteit kreeg steeds meer nadruk..
In zijn boek De stem van de roepende , vergelijkt prof G. Dingemans het christelijk geloof met “ kleine stroompjes die oorspronkelijk in een berggebied zijn ontstaan en die zich langzamerhand een rivierbedding hebben uitgeslepen om zich tenslotte in een brede rivierdelta van kerken uit te storten in zee”.
Voor ons zijn de stroom van het evangelie en de bedding van de kerk nauwelijks meer uit elkaar te halen. De stroom is echter niet natuurzuiver maar door mensen gekanaliseerd en soms ook vervuild. De gemeente kan nooit een doel op zichzelf zijn. Ze is een middel om de verbondenheid tussen God en mensen te versterken. Het gaat erom de betekenis van het evangelie door te geven aan mensen van deze tijd. Wat dat betreft zouden de open structuren van het begin, waarin werd geëxperimenteerd met verschillende vormen, wel eens van groot belang kunnen zijn. Kerken hebben immers de taak om het evangelie uit te drukken in denkvormen van de eigen tijd.
Ik onderschrijf deze gedachten van Dingemans van harte en hoop dat het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet als ontmoetingsplaats tussen evangelie, mens en samenleving , een nieuwe stroom van betekenis wordt.

Marion Bruggen
Broederschapshuizenpredikant

Marion Bruggen
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *