Nieuwe elite door online leren?

Steeds meer duiken er, wat genoemd kan worden, online leeromgevingen op. Hebben deze onderwijstrajecten de toekomst? Zou dat op den duur tot nieuwe elitevorming kunnen leiden?

Nieuwe ontwikkelingen

Dat er op dit moment veel gaande is in het hoger onderwijs is duidelijk. De acties aan de Universiteit van Amsterdam gaan nog altijd door. Inmiddels hebben de protesterende studenten zelfs een landelijke beweging op gang gebracht. Ook hebben inmiddels veel docenten zich bij het initiatief aangesloten. Men wil De Nieuwe Universiteit, democratischer en decentraler, zoals in hun eisen staat te lezen.

Toch is er meer aan de hand. De online leertrajecten schieten namelijk als paddestoelen uit de grond. Vooral op het gebied van ICT zijn er online courses te volgen, zoals die van de Code School. Het is in het tijdperk van het snelle internet logisch: de lessen bestaan uit goed verzorgde, duidelijke video’s en de opdrachten sluiten goed aan op de geleerde stof. Na een traject kun je een badge op je LinkedIn profiel spelden.

Learn by doing

In intermediair staat dat er partijen zijn die koketteren met het bijbrengen van kennis waar de praktijk om vraagt. Helemaal koketteren is dat niet, vaak heeft het bedrijfsleven zelf ook een vinger in de pap. Ze zien dat de officiële leertrajecten niet aansluiten bij de wensen uit de praktijk of bij bedrijfsculturen. Bedrijven bieden dan ook stageplekken aan waar de opgedane kennis in praktijk gebracht kan worden.

Het is een nieuw soort leren: het is kort en hevig. Het levert ook geen titel op maar skills, een afgebakende set aan vaardigheden. Het zou goed kunnen dat het leren in de toekomst het samenstellen van een kennis-taart wordt, opgebouwd uit verschillende kennis-taartpunten. Je hebt dan geen titel meer als ingenieur, maar een wildgroei aan LinkedIn speldjes die samen een beeld laten zien. Het is logisch in een tijd van persoonlijke profielen.

Mogelijke gevaren

Het is logisch dat deze ontwikkelingen nu zichtbaar zijn. Het kent natuurlijk wel de nodige gevaren. Fraude is lastiger te traceren in een omgeving waar de eindtoetsen worden afgenomen zonder supervisie bijvoorbeeld. Antwoorden kunnen op internet beschikbaar worden. Wie weet dan nog dat het allemaal zuiver is?

Er zijn meer en fundamentelere problemen. Het kan een eigen economie gaan creëren. Wil je meetellen? Dan moet je op z’n minst een aantal cursussen hebben afgerond. Omgekeerd kunnen cursussen ook weer de belofte van succes voorhouden en zo mensen uitbuiten. Het geeft de aanbieders een machtspositie, waarvan het de vraag is of die wenselijk is.

Er is ook een ander probleem: het kan een traject voor de rijken worden. Intermediair spreekt in het artikel al over 200 euro per maand. Als het op een gegeven moment een vereiste wordt, is het niet langer voor iedereen beschikbaar. Er wordt ook gesproken over het lopen van een stage als verplicht onderdeel van het traject. Dat kost tijd en levert niet veel op. Niet iedereen kan zo lang de adem inhouden.

Een nieuwe elite?

Het onderwijs beweegt zich weg van de langdurige, democratische opleidingen die een titel voor het leven opleveren. Het beweegt zich steeds meer in de richting van online cursussen, workshops en trainingen. Studeren is zo niet langer de enige mogelijkheid om hogerop te klimmen. Misschien is het niet eens meer de beste mogelijkheid. Omdat de markt een steeds grotere rol hierin speelt wordt het steeds commerciëler. Hopelijk zal dat niet leiden tot een nieuwe onbereikbare elite.

Lees ook Skills leren die bedrijven nodig hebben op de site van Intermediair.

Bezoek ook de site van de Nieuwe Universiteit.

Lucas van Heerikhuizen
Lucas van Heerikhuizen is afgestudeerd als master in de godsdienstwetenschappen. Momenteel is hij werkzaam als webdeveloper en WordPress docent. Tevens is hij actief als redacteur voor Zinweb.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *