Milieu van invloed op drinken jongeren

Recent onderzoek kan correlaties aantonen tussen het milieu van jongeren en het gebruik van alcohol. Een dergelijke relatie tussen milieu en individueel gedrag is hoewel soms aan te tonen toch “uit de mode”.

Lamleggend individualisme

Het is natuurlijk een beetje “uit” om te denken dat het gedrag van mensen afhangt van het milieu waarin ze zich bevinden. Tot op zekere hoogte is die stelling ook wel te kraken. Dat het toch statistische gegevens oplevert over gedrag wordt tegelijkertijd vaak wat genegeerd met de nodige gêne.

Door dat soort onderzoek serieus te nemen geef je te kennen dat je niet volledig de baas over je eigen leven bent en niet het onafhankelijke, geëmancipeerde, voor zichzelf nadenkende individu kan zijn dat je wel zou willen zijn. Hoe belangrijker dit idee wordt, hoe meer mensen bang lijken te zijn de beperkingen van het individualisme onder ogen te zien. Dat is wel gevaarlijk

Risico voor kinderen

In het onderzoek van Leenke Visser, psycholoog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, blijkt een samenhang tussen het alcoholgebruik van jongeren en demografische factoren. Zij schrijft: “Een beperkt aantal factoren blijkt voorspellend te zijn voor vroeg alcoholgebruik, namelijk het opleidingsniveau van de vader (laag of gemiddeld), etniciteit (autochtoon), geslacht (jongen) en agressief gedrag gerapporteerd door de leerkracht.”

Maatschappelijke invloed

Dit zijn factoren die eigenlijk niet door individuen gereguleerd kunnen worden, maar een maatschappelijke kracht vergen. De kinderen die hiermee te maken hebben zijn ook machteloos om er invloed op uit te oefenen. Dit soort problemen worden steeds moeilijker aan te pakken als de weerzin om zich op een maatschappelijke niveau met individuele problematiek bezig te houden alsmaar toeneemt.

Lees meer over het onderzoek van Leenke Visser op de website van de het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Afbeelding: Billy Wilson Photography via Compfight cc

Lucas van Heerikhuizen
Lucas van Heerikhuizen is afgestudeerd als master in de godsdienstwetenschappen. Momenteel is hij werkzaam als webdeveloper en WordPress docent. Tevens is hij actief als redacteur voor Zinweb.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *