Mijn Jubeljaar: De kracht van woorden

Mensen leven in verhalen. Verhalen geven zin, betekenis en richting aan alles. Dat kan het verhaal zijn van presteren en optimisme (‘ik heb altijd succes’) of het verhaal van falen en moedeloosheid (‘ik kan niks’).

Het verhaal van je verleden (‘ik ben nu eenmaal zo’) of het verhaal van je toekomst (‘het wordt steeds beter’). Meestal zijn mensen zich hun verhaal niet bewust. Maar je merkt het tussen de regels door. Je hoort iemand vaak het woord ‘moeilijk’ of ‘lastig’ gebruiken en je weet dat hij een leven leidt van zwoegen en hard werken – dát is zijn verhaal. Of er klinkt zelfbeklag en zelfmeelij door in elke zin die ze spreekt en je weet dat zij het verhaal van het slachtoffer leeft.

Scheppende woorden

Verhalen hebben scheppende kracht. Wie de rol van slachtoffer leeft, zal altijd de schuld krijgen. Wie spreekt over onmacht en onvermogen, zal nooit iets nieuws leren. Wie daarentegen gelooft in succes en overvloed zal dat ook manifesteren. Cynici zullen zeggen dat het gemakkelijk is om in succes te geloven als je succes hebt, maar de werkelijke volgorde is altijd andersom: eerst komt het verhaal en het geloof, dan volgt de werkelijkheid. Kijk naar iemands leven en ontdek dat de taal die hij of zij gebruikt erbij klopt – het is er de schepper van! Ik heb hier in mijn blogs over de Law of Attraction uitgebreid over geschreven.

Vaak wordt er in dit verband gesproken over affirmaties. Daarbij denken we aan positieve gedachten en woorden die met bewustzijn worden gedacht of uitgesproken. De affirmatie roept beelden op en de beelden wekken gevoel. En het gevoel is de magneet – je creëert altijd meer van wat je voelt. Met affirmaties kunnen mensen hun leven wendingen geven, zoveel is zeker.

Bevestiging werkt altijd

Maar vergeet niet dat het woord affirmatie komt van het Engelse ‘to affirm’ – bevestigen. Een affirmatie is een bevestiging. Dat zegt niets over de vorm, de richting of de aard van de affirmatie. Alles kan een affirmatie, een bevestiging zijn. En ze ‘werken’ ook als we het niet bewust doen of ze inzetten voor negatieve zaken. Het bevestigen van een angst (‘ik ben bang dat…’) is evenzeer een affirmatie als het bevestigen van een verlangen (‘ik wil…’) of het bevestigen van onmacht (‘ik kan niet…’). Wie dat eenmaal weet gaat op zijn woorden letten en ontdekt dat mensen de hele dag hun ideeën over het leven (en hun eigen leven in het bijzonder) lopen te bevestigen.

Sinds ik me bewust ben van mijn verhaal, van de scheppende kracht van mijn verhaal en de rol van affirmatie daarin, luister ik nauwkeurig naar mijn eigen woorden. Hoe vertel ik mijn verhaal? Wat is de toon? Wat is de boodschap? Is het een verhaal van hoop en licht, of een verhaal van zorg en zwaarte? Bevestig ik mijn dromen en wensen of bevestig ik mijn angsten en zorgen? Klaag ik over wat er mist in mijn leven, of ben ik dankbaar voor wat er wel is. Leg ik me neer bij de status quo of spreek ik mijn verlangen uit?

De beerput en de bron

Het doet me denken aan woorden van Jezus:

‘Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein’ (Matteus 15:11).

Zijn leerlingen begrepen deze uitspraak niet en vragen om uitleg. Die krijgen ze:

‘Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen’ (Matteus 15:17-20).

Ik parafraseer Jezus als volgt: de narigheid die in je hart leeft wordt werkelijkheid als je het uitspreekt. Woorden maken je ‘onrein’ omdat ze onreine werkelijkheid scheppen. Maar de keerzijde is natuurlijk ook dat woorden je ‘rein’ kunnen maken, omdat ze een mooie werkelijkheid scheppen. Het is de taal die ons leven schept. Het is maar waar je voor kiest.

Het Jubeljaar maakte mij bewust van mijn verhaal, van mijn woorden en van de scheppende kracht ervan. En hoe meer ik me dat bewust ben, des te meer zie ik dat het klopt.

Wordt vervolgd

Lees hier alle voorgaande blogpost in de serie Mijn Jubeljaar

Bron: boeleytsma.nl

Boele P. Ytsma is coach en schrijver, spreker en zwijger, verbinder en versneller, pionier en tochtgenoot, hardloper en planteneter, een luis in de pels van de gevestigde orde. Hij onderzoekt nieuwe werelden en legt verbindingen met oude. Een optimist met oog voor wat pessimisten de realiteit noemen! Deze blog is de opvolger van zijn populaire website Zoekend Geloven. Hij schrijft over wat hem boeit.

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *