Meer leren in minder lesuren?

In Trouw viel te lezen dat onderzoek lijkt uit te wijzen dat er een correlatie bestaat tussen minder lesuren en betere prestaties op school. Hoe zou zo’n verband te verklaren zijn?

Zit in de kwaliteit

Het zou wat naïef zijn om te stellen dat minder uren bij voorbaat betere resultaten oplevert. Het kan uiteraard wel een begin vormen: een overdaad aan uren kan zich wreken. Je moet misschien niet alleen in stormtempo alles leren. Stof moet misschien bezinken voordat het wat kan betekenen. De kwantiteit van lesstof en lesuren opvoeren kan overdaad met zich meebrengen. Er is te veel stof met te weinig tijd om het eigen te maken.

Maar dat is misschien op zichzelf staand te eenvoudig. In het artikel komt ook wel naar voren dat juist door activiteiten om lesuren heen beter gepresteerd kan worden. Dat kan zich uiten in bijles bijvoorbeeld. Dat zou dan weer de vorige stelling teniet doen. Het is juist wel door bijles dat kinderen door persoonlijke aandacht vooruit kunnen gaan. Ook wordt er opgemerkt dat leraren meer gelegenheid hebben hun lessen te verbeteren om de schooluren heen.

Wat moeten scholen doen?

Dat meer geld en meer uur ook beter onderwijs betekent, dat wordt wel onderuitgehaald in het artikel. Dat is een te eenvoudig beeld. Het is de vraag waarom er een nadruk pleegt te liggen op meer-van-hetzelfde als weg naar verbetering. Het kan zo zijn dat tijd nemen om nieuwe lessen te ontwikkelen veel meer effect kan sorteren dan meer lesuren. Het vraagt om een herziene manier van denken over lessen.

Ook interessant is om na te denken over vormen. In een tijd met een nieuwe technologie en een nieuwe verdeling van kennis, kan die discussie opnieuw gevoerd worden. Waar zijn de digitale Maria Montessori’s in deze tijd? Waar worden er nieuwe lesmethoden ontwikkeld op basis van nieuwe pedagogische inzichten en technologische vernieuwingen? Is de klassikale les zelfs nog wel van deze tijd? Hoe moet het onderwijs eruit komen te zien? Vragen voorbij meer-uren-is-altijd-beter denken.

Opvoedingstaken?

De vraag wat de verantwoordelijkheid van de school moet zijn op het gebied van opvoeding speelt hier een rol bij. Opvallend is dat Sywert van Lienden, politiek activist en voormalig voorzitter van LAKS zegt:

“Ik denk dat we ook opvoedtaken, discussies over burgerschap aan ouders, familie, netwerk of media moeten durven overlaten. Er is nu in het onderwijs veel te veel gekozen voor de breedte. Door al die vakken gaan we bijna nergens meer echt de diepte in.” (Bron: Trouw)

Dat is een opmerkelijke stelling, tegen de maakbaarheidsgedachte in. Horen discussies over de maatschappij thuis op school of is dit slechts als afleiding te zien?

Lees ook Betere leerprestaties door minder lesuren en Minder lesuren, goed idee? op de site van Trouw.

Afbeelding: atelier PRO via Compfight cc

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *