Mededeling Op Goed Gerucht

De Stuurgroep van Op Goed Gerucht, beweging voor moderne theologen, is in het voorjaar van 2011 door de RuG benaderd om een bijzonder hoogleraar namens OGG aan te stellen. De stuurgroep heeft om tot een goed besluit te komen hier uitgebreid over gesproken.

Op de laatste stuurgroepvergadering heeft de stuurgroep besloten niet in te gaan op dit verzoek.

De belangrijkste reden is dat in onze optiek een hoogleraar niet past bij het pluriforme en bewegelijke karakter  van Op Goed Gerucht. Theologiseren in gesprek met de cultuur is de raison d’être van OGG. Wij willen dat echter graag op een andere, creatieve en niet-statische manier invullen. Wij menen dat een hoogleraar toch te beperkt zal zijn in mogelijkheden  door de omvang van de aanstelling (0,2 fte) en de context van de academie.

Ons tweede argument is principiëler. Wij vinden het van belang dat het gesprek binnen de Protestantse Kerk in Nederland ook op academisch niveau wordt gevoerd. Daaraan willen wij van harte meedoen.  De verantwoordelijkheid voor het academische gesprek binnen de kerk ligt volgens ons bij de kerk als geheel. De kosten en organisatie daarvan zouden dan ook bij de Protestantse Kerk moeten berusten, eventueel samen met de Protestantse Theologische Universiteit.

De stuurgroep ziet zich uitgedaagd om in de komende tijd te komen met creatieve alternatieven om het theologische discours in gesprek met de cultuur te stimuleren en ook  aan een breed publiek te presenteren. De Doornse Catechismus, die inmiddels de zevende druk beleeft, en medio 2012 een vervolg krijgt in de Doornse Levenskunst, is van dat laatste een voorbeeld.

Met vriendelijke groet, namens de stuurgroep Op Goed Gerucht

Wilma Hartogsveld,  voorzitter

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *