Manifest van theologen voor sociale politiek

Een groep theologen en kerkelijke betrokkenen maken zich zorgen over de politiek van bezuinigen en privatiseren, die volgens hen vooral de ‘kwetsbaren’ treft. Met de verkiezingen in aantocht schreven zij een manifest waarin zij pleitten voor een socialere politiek in Nederland.

Sociaal in plaats van liberaal! Verkiezingen in eurocrisis-tijd

Wij zien de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer vooral als een kans om af te rekenen met een weeffout die gegroeid is in onze samenleving: het neoliberalisme, de absolute voorrang die markt en geld gekregen hebben. Deze voorrang van de markt komt tot uiting in de privatisering van gemeenschappelijke voorzieningen, het loslaten van regels en het snoeien in regelingen voor kwetsbare mensen – met alle gevolgen van dien. Wij beschouwen dit als een doodlopende weg, die de samenhang van onze samenleving op het spel zet. 
Dit alles wordt in hoge mate versterkt door een banksector die haar dienende functie al lang uit het oog verloren heeft en met haar riskante praktijken de reële economie van veel landen in groot gevaar heeft gebracht. De verstrengeling van deze banken met de kredietbeoordelaars van landen en met de instanties die de rente vaststellen geeft hen veel te veel macht. 

Verzet in eurocrisis-tijd
Steeds meer mensen hebben genoeg van deze ontwikkelingen. Ze uiten hun grote zorgen over de gevolgen van dit neoliberalisme. In landen als IJsland, Griekenland, Italië en Spanje gaan mensen de straat op om te protesteren. Ook in allerlei delen van onze samenleving is verzet ontstaan. Het gaat er nu om dat dit verzet politiek vertaald wordt. Een radicale ommekeer is nodig.
Het is nu allereerst noodzakelijk dat de dingen klaar en helder bij de naam genoemd worden. Dat de politieke partijen die de economie en de sociale samenhang hebben laten ontsporen daarvoor verantwoording afleggen. Dat hun grote, mooie woorden geconfronteerd worden met wat de praktijk brede lagen van de bevolking gebracht heeft. Dat er serieus werk gemaakt wordt van het ontwikkelen van een alternatief, dat nieuwe wegen inslaat. Een alternatief waarin de economie gedemocratiseerd is, mensen gestimuleerd worden om samen te werken (i.p.v. met elkaar te concurreren), de rijkdommen van de wereld eerlijk worden gedeeld, duurzaamheid voorop staat en wereldwijde solidariteit de leidraad van het politieke handelen is.

Linkse samenwerking biedt een alternatief: een sociaal in plaats van een liberaal beleid. 
Wij – mensen betrokken bij de kerk, merendeels daarin werkzaam en verantwoordelijkheid dragend – geloven dat bij de komende verkiezingen de mogelijkheid aanwezig is om het verlangen van velen naar een andere samenleving politiek te vertalen. 
Wij roepen onze medekerkleden op om de kansen van dit moment te verstaan en te grijpen. Om op 12 september bij het bepalen van hun stemkeuze het verzet tegen de neoliberale ontwikkelingen leidend te laten zijn. Om mee te werken aan een politieke omkeer in ons land, weg van de oude politiek van bezuinigen en uithollen van de sociale samenhang, op weg naar een samenleving voor allen. Daarvoor is linkse samenwerking nodig met als uitgangspunt bestrijding van neoliberale politiek. Bij een dergelijke samenwerking is de SP onontbeerlijk. Wij hebben onze aarzelingen ten opzichte van de SP overwonnen. Wij rekenen erop dat deze partij naar deze samenwerking streeft en zelf haar anti-neoliberale politiek trouw blijft, ook als ze gaat regeren.

Sociaal in plaats van liberaal!

– Justine Aalders, predikant Amsterdam-Zuidoost
– Henk van Andel, predikant/aalmoezenier, Ieper
– Chris Bakker, predikant (Initiatiefnemer)
– Dick Boer, emeritus-docent theologie aan de UvA, Amsterdam (Initiatiefnemer)
– Corrie van Dijk, Utrecht
– Han Dijk, predikant Amsterdam-NieuwWest (Initiatiefnemer)
– Gerrit de Groot, voormalig PKN-wijkpredikant in Den Haag
– Bob ter Haar, Rotterdam, emeritus missionair predikant PKN
– Jurgen van den Herik, Drachten
– Jan Hopman, pastor parochie Breda-Noord
– Wim de Jong, Predikant PKN, Goor
– Hanneke van der Korst, emeritus doopsgezind justitiepredikante, Westzaan
– Ellie Leijdekkers
– Gerard Maas
– Dineke Pals
– Harry Pals, gemeentepastor EUG-Janskerk Utrecht (Initiatiefnemer)
– Eddy Reefhuis, predikant, Amsterdam
– Riek Schreuder, voormalig sociaal diaken,
– Josephine Wilschut, vormingswerker ATV, Ieper, 
– drs P. Ybeles Smit, theoloog en bestuurskundige, diaken binnen PKN Nijmegen en zelf lichamelijk gehandicapt en chronisch ziek,
– Rochus Zuurmond, emeritus hoogleraar voor bijbelse theologie aan de UvA
(medeoprichter van ‘Christenen voor het Socialisme’ in de jaren ’70)

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *